Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gå hjem-møder & aktuelle tilbud fra sektioner og regioner

Dansk Byggeri afholder en række kurser, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner og regioner, og som har særligt fokus på et eller flere fagområder

Nedenfor kan du se, hvilke kursustilbud din sektion eller region udbyder. Nogle af tilbuddene er afholdt af flere sektioner eller regioner.

Mange af sektionerne yder tilskud til deltagergebyret - det kan du læse mere om under hvert enkelt arrangement. 

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

AB 18, Modul 1: Opstart, sikkerhed og risiko

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store bygge- og anlægsopgaver? Modul 1 er for dig, der gerne vil vide mere om de aftaleretlige principper og AB 18's bestemmelser om forsikring og sikkerhedsstillelse.

 • 18/4 2018 kl. 08.00-11.00

  Århus N

 • 18/4 2018 kl. 14.00-17.00

  Aabybro

 • 19/4 2018 kl. 08.00-11.00

  Rønne

 • 25/4 2018 kl. 08.00-11.00

  Ringsted

 • 25/4 2018 kl. 14.00-17.00

  Vordingborg

 • 2/5 2018 kl. 08.00-11.00

  Farum

 • 2/5 2018 kl. 14.00-17.00

  København S

 • 3/5 2018 kl. 08.00-11.00

  Herning

 • 3/5 2018 kl. 14.00-17.00

  Kolding

 • 17/5 2018 kl. 14.00-17.00

  Odense NV

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store bygge- og anlægsopgaver? Modul 1 er for dig, der gerne vil vide mere om de aftaleretlige principper og AB 18’s bestemmelser om forsikring og sikkerhedsstillelse.

Indhold
AB 18 er et af de aftalesæt, der kan aftales mellem byggeriets parter. På dette modulkursus får du svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister.

Du får indblik i de grundlæggende principper, der knytter sig til aftaleindgåelsen, og vi gennemgår enkelte regler for udbud, hvor du også lærer om retsstillingen ved fejl i tilbud.

Vi gennemgår bygherrens og entreprenørens forsikringspligt i henhold til AB 18, og hvem der bærer risikoen for skader under byggeriets udførelse. Endelig får du en gennemgang af AB 18’s bestemmelser om sikkerhedsstillelse og nedskrivning.

Undervisningsform
Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

AB 18, Modul 2: Udførelse og aflevering

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store bygge- og anlægsopgaver? Modul 2 er for dig, der gerne vil have overblik over de regler, som gælder for tidsfristforlængelse, aflevering og betaling, samt de regler der gælder for ændringsarbejde og uforudsete forhold i AB 18.

 • 7/5 2018 kl. 08.00-11.00

  Aabybro

 • 7/5 2018 kl. 14.00-17.00

  Århus N

 • 8/5 2018 kl. 08.00-11.00

  Rønne

 • 23/5 2018 kl. 08.00-11.00

  Ringsted

 • 23/5 2018 kl. 14.00-17.00

  Vordingborg

 • 24/5 2018 kl. 08.00-11.00

  Herning

 • 24/5 2018 kl. 14.00-17.00

  Kolding

 • 31/5 2018 kl. 14.00-17.00

  Odense NV

 • 6/6 2018 kl. 08.00-11.00

  Farum

 • 6/6 2018 kl. 14.00-17.00

  København S

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store bygge- og anlægsopgaver? Modul 2 er for dig, der gerne vil have overblik over de regler, som gælder for tidsfristforlængelse, aflevering og betaling, samt de regler der gælder for ændringsarbejde og uforudsete forhold i AB 18.


Indhold
AB 18 er et af de aftalesæt, der kan aftales mellem byggeriets parter. På dette modulkursus får du svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister.

Du får overblik over AB 18's bestemmelser om entreprenørprojektering og projektgennemgang samt om entreprenørens og bygherrens ret til ekstra tid og ekstra betaling. Du lærer også, hvad der gælder, når entreprenøren ikke har ret til ekstra tid.

Vi gennemgår AB 18's bestemmelser om ændringsarbejder og uforudsete forhold, og vi kommer omkring betaling og tilbageholdelse.

Undervisningsform
Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.  

AB 18, Modul 3: Mangler og afslutning af en entreprise

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store bygge- og anlægsopgaver? Modul 3 er for dig, der gerne vil have overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelansvar, parternes hæveadgang og AB 18's regler for løsning af tvister.

 • 29/5 2018 kl. 08.00-11.00

  Aabybro

 • 29/5 2018 kl. 14.00-17.00

  Århus N

 • 6/6 2018 kl. 08.00-11.00

  Ringsted

 • 6/6 2018 kl. 14.00-17.00

  Vordingborg

 • 12/6 2018 kl. 12.00-15.00

  Rønne

 • 13/6 2018 kl. 08.00-11.00

  Farum

 • 13/6 2018 kl. 14.00-17.00

  København S

 • 19/6 2018 kl. 08.00-11.00

  Herning

 • 19/6 2018 kl. 14.00-17.00

  Kolding

 • 20/6 2018 kl. 14.00-17.00

  Odense NV

AB 18 er et af de aftalesæt, der kan aftales mellem byggeriets parter. På dette modulkursus får du en beskriveles af reglerne om førgennemgang og aflevering. Du får herudover svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister.


Du får overblik over AB 18's bestemmelser om entreprenørens mangelansvar. Vi gennemgår bl.a. spørgsmål som:

 • Hvornår foreligger der en mangel?
 • Hvordan er entreprenørens afhjælpningspligt?
 • Hvornår ophører entreprenørens mangelansvar?

På kurset får du desuden en gennemgang af mulighederne for at løse tvister og ophæve entrepriseaftaler i AB 18.

Undervisningsform
Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra hverdagen. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Arbejde i højden

Når du arbejder i højden, skal du kende alle de gældende regler, så du kan udføre arbejdet sikkert og samtidig undgå påbud og bøder. Få viden om risici og løsninger, når du skal arbejde i højden på facader og tage.

 • 16/4 2018 kl. 14.00-17.00

  København S

 • 17/4 2018 kl. 14.00-17.00

  Herning

Når du arbejder i højden, skal du kende alle de gældende regler, så du kan udføre arbejdet sikkert og samtidig undgå påbud og bøder. Få viden om risici og løsninger, når du skal arbejde i højden på facader og tage.

Indhold
Når du skal arbejde i højden, er det vigtigt at planlægge, hvordan du sikrer mod nedstyrtning. Det er vigtigt at vælge de rigtige løsninger og vurdere, om arbejdet kan udføres med fx faldsikring, eller om der fx skal bruges stillads, lift eller platform.

På gå hjem-mødet gennemgås både regler ved tag- og facadearbejde, og hvilke løsninger der er bedst til den enkelte opgave.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 750 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyr og udeblivelse. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.


Arbejdsmiljørigtig projektering

Arbejdsmiljø koster mest, hvis det ikke er tænkt ind allerede i projekteringsfasen. Få viden om de særlige krav til entreprenører, der selv projekterer, og hvad du skal være opmærksom på, for at du får lavet et arbejdsmiljørigtigt projekt. Både når du overtager et projekt, og når du selv står for det.

 • 17/5 2018 kl. 14.00-17.00

  Aabybro

Arbejdsmiljø koster mest, hvis det ikke er tænkt ind allerede i projekteringsfasen. Få viden om de særlige krav til entreprenører, der selv projekterer, og hvad du skal være opmærksom på, for at du får lavet et arbejdsmiljørigtigt projekt. Både når du overtager et projekt, og når du selv står for det.

Indhold
Du bliver i stand til at stille de rigtige spørgsmål til rådgiver og bygherre, inden du skriver under på kontrakten. Hvis du selv står for projektet, har du efter kurset en større viden om de forhold af arbejdsmiljømæssig karakter, som du skal have taget højde for.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 750 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


Den nye Ferielov

Kalder alle der udbetaler løn! Fra 1. september 2019 begynder overgangen til den nye ferielov. Kom og bliv klog på, hvad der er nyt, og hvordan du gør.

 • 9/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Aabybro

 • 9/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Odense NV

 • 10/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Vordingborg

 • 23/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Herning

 • 25/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Ringsted

 • 30/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Århus N

  Ledige pladser: 5

 • 6/11 2018 kl. 14.00-17.00

  Farum

 • 7/11 2018 kl. 14.00-17.00

  Kolding

 • 20/11 2018 kl. 14.00-17.00

  Rønne

Kalder alle der udbetaler løn! Fra 1. september 2019 begynder overgangen til den nye ferielov. Kom og bliv klog på, hvad der er nyt, og hvordan du gør.

Lovændringen træder i kraft den 1. september 2020. Som følge af overgangsordningen fra gammel til ny ordning får loven dog konsekvens for ferie optjent fra 1. september 2019.

Der er allerede nu åbent for tilmelding til de gå hjem-møder, som Dansk Byggeri holder i hele landet i oktober og november.

Folketinget har vedtaget en ny ferielov med bl.a. samtidighedsferie og nyt optjenings- og ferieår. Dansk Byggeri inviterer derfor til gå hjem-møde, hvor vi opdaterer dig om ændringerne.

Med den nye ferielov er der tale om en væsentlig ændring af den hidtidige optjenings- og afviklingsordning, som sammen med overgangsordningen fra gammelt til nyt system er vigtig at være forberedt på.

I løbet af gå hjem-mødet kommer vi omkring følgende emner:

 • Overblik over ændringerne i den nye ferielov
 • Nyt optjenings- og ferieår (samtidighedsferie)
 • Overgangsordningen fra gammelt til nyt system
 • Konsekvenser for feriekortordningen i overenskomsterne
 • Administrative lettelser
 • Andre ændringer i ferieloven
 • Generelle spørgsmål til ferieafvikling

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Eksisterende bygninger, efterisolering og fugtforhold

Skimmelsvamp kan opstå hurtigt som følge af fugt, også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Hvis du ikke kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, kan du pådrage dig et ansvar, du ikke er klar over.

 • 9/4 2018 kl. 14.00-17.30

  Farum

- herunder særlige forhold for fredede og bevaringsværdige bygninger


Skimmelsvamp kan opstå hurtigt som følge af fugt, også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Hvis du ikke kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, kan du pådrage dig et ansvar, du ikke er klar over.

Indhold
På kurset får du gennemgået principperne for at udføre en sund energirigtig renovering af eksisterende bygninger – og hvad du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Deltagerne sættes i stand til at foretage:

 • En forundersøgelse af det aktuelle projekt
 • En afgrænset og begrænset rådgivning
 • Vurdering af energimæssige løsninger på et fugtteknisk grundlag

På kurset vil der blive orienteret om:

 • Konstruktionsopbygning, herunder isolering, membraner mv.
 • Lufttæthed mv.
Hvis du vil arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger, er det vigtigt at være i stand til at vælge de rigtige løsninger, når det kommer til energiforbedringer.

I bygningsreglementet er der ikke længere en generel fritagelse for kravet om energiforbedringer i forhold til bevaringsværdige bygninger. På kurset bliver du også klog på, hvordan man kan optimere komfort og energiforbrug med respekt for vores bygningsarv.
 • Yderligere gennemgås en række eksempler på mulige energiforbedringer efter Kulturarvsstyrelsens og Bygningskultur Danmark udgivelser
 • Samt løsninger fra SBi-anvisningerne 239 og 240 om "Planlægning og løsninger til efterisolering af småhuse"
 • og øvrigt alment teknisk fælleseje som SBi-anvisninger og BYG ERFA blade og Videncenteret for energibesparelser i bygninger

Der lægges op til debat om de enkelte løsninger og mulighederne for at gennemføre arbejdet.

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.


Pris
Deltagergebyret for kurset er 750kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % i tilskud på deltagergebyret til deres medlemmer.


Afmeldingsbetingelser

Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Fra AB 92 til AB 18 - hvad er nyt?

Heldagskursus for medarbejdere med juridisk indsigt, som får et solidt indblik i AB 18’s nye struktur og indhold.

 • 18/4 2018 kl. 08.00-16.00

  Rønne

 • 19/4 2018 kl. 08.00-16.00

  Aabybro

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

 • 2/5 2018 kl. 08.00-16.00

  Vordingborg

 • 3/5 2018 kl. 08.00-16.00

  Farum

 • 16/5 2018 kl. 08.00-16.00

  Silkeborg

 • 17/5 2018 kl. 08.00-16.00

  Middelfart

Heldagskursus for medarbejdere med juridisk indsigt, som får et solidt indblik i AB 18’s nye struktur og indhold.

Med dette heldagskursus får du et solidt indblik i AB 18’s nye struktur og indhold samt en gennemgang af de væsentligste forskelle og ændringer fra AB 92 til AB 18.

Kurset sikrer, du kommer på forkant – og får et nyttigt og vigtigt kendskab til reglerne i AB 18, inden de træder i kraft.

Dansk Byggeri vil introducere AB 18 og fortælle om AB 18’s struktur, de vigtigste ændringer og de nye tiltag. Underviser på kurset vil være en advokat/jurist fra Juridisk afdeling.

Kurset har særligt vægt på ændringerne fra AB 92 til AB 18, men vil også berøre de praktiske virkninger, som AB 18 medfører.

Du får:

 • Baggrunden for ændringerne og udvalgets arbejde med AB 18
 • Et overblik over AB 18’s struktur og indhold
 • En gennemgang af de væsentligste ændringer og nye tiltag i AB 18
 • En gennemgang af de praktiske virkninger AB 18 forventes at medføre

Pris
Deltagergebyret for heldags-kurset er 600 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Hertil ydes der følgende tilskud:

 • Medlemmer af Murersektionen og Træsektionen får 100% tilskud til deltagergebyret.
 • Uddannelsesfonden i Østjylland samt Midt- og Vestjylland giver 100 % i tilskud til deltagergebyret.
 • Uddannelsesfonden i Sydjylland giver 250 kr. så deltagergebyret for medlemmer af lokalforeninger i Sydjylland er 350 kr. 

Medlemskab af en lokalforening markeres med kryds ved tilmelding.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfondene dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50% af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Hvordan får man i praksis lufttætte konstruktioner?

Tæthedskravet strammes. Det lovgivningsmæssige fokus på energi og tæthed gør det nødvendigt at deltage på kurset og lære det i praksis.

Udbydes til medlemmer af Træsektionen.

 • 28/3 2018 kl. 13.00-17.00

  Kolding

  (Venteliste)

Tæthedskravet strammes. Det lovgivningsmæssige fokus på energi og tæthed gør det nødvendigt at deltage på kurset og lære det i praksis

Indhold
I løbet af dette 4 timers kursus, vil deltagerne få en overordnet indføring i de problemstillinger, der er omkring lufttætte konstruktioner inden for nybyggeri og renovering med fokus på, hvordan man skal gøre det på byggepladsen.

Nybyggeri
 • Konsekvenser af utætte konstruktioner
 • Typiske fejl
 • Hvor tæt skal et hus være?
 • Betydning og krav til lufttætte konstruktioner
 • Hvor er udfordringerne i 2015 og 2020 kravene i bygningsreglementet?
 • Produkter
  - PE-folier
  - Fugtadaptive dampspærrer/dampbremser
  - Tape mv.
 • Hvordan kontrolleres lufttæthed?


Renovering af boliger

 • Erfaringer med lufttæthed
 • Eksempel på etablering af lufttæthed i tagkonstruktion – indefra
  - Kold skunk
  - Varm skunk
 • Eksempel på etablering af lufttæthed i tagkonstruktion – udefra
   - Kold skunk
   - Varm skunk


Målgruppe
Mestre, ledende medarbejdere samt svende og lærlinge, som har brug for konkret og relevant praktisk viden om, hvordan man opnår lufttætte konstruktioner.


Pris
Kurset er gratis for Træsektionens medlemmer, da Træsektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 750 kr. ekskl. moms.


Afmeldingsbetingelser
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


Hvordan opfylder vi tæthedskravet til de nye bygninger

Som udførende er du nødt til at kende til de tæthedskrav, du skal leve op til i Bygningsreglementets kapitel 7. Du skal vide, hvordan afprøvningen af tætheden foregår.

 • 5/4 2018 kl. 14.00-18.00

  Farum

Som udførende er du nødt til at kende til de tæthedskrav, du skal leve op til i Bygningsreglementets kapitel 7. Du skal vide, hvordan afprøvningen af tætheden foregår.

På kurset har vi fokus på udførelse og afprøvning i praksis på udvalgte detaljer og materialer.

Indhold på kurset:

 • Tæthedskravet strammes og giver de projekterende og udførende nye udfordringer
 • Hvori ligger forskellen mellem at bygge efter et kommende BR20
 • Tæthedskrav på 0,5 l/s pr. m2 sammenlignet med det krav, vi nu har på 1,0 l/s pr. m2?

På kurset gennemgås, hvilke fokuspunkter der er nødvendige ved BR15-krav og 2020 ved planlægning, projektering og udførelse:

 • Hvad betyder valget af materiale, dampspærre eller fugtadaptiv dampspærre?
 • Hvilke forskelle er der i kvaliteten på de produkter, vi ser på markedet?
 • Hvad betyder det for det opnåelige tæthedsresultat? 

Projektering: 

 • 2015
 • krav 2020

Materialer og egenskaber:

 • PE
 • Folier / dampspærrer
 • Fugtadaptive dampspærrer
 • Pladevægge
 • Beton, letbeton og murværk

Udførelse
I praksis vil der være mulighed for at eksperimentere med forskellige udvalgte detaljer og materialer.

Målgruppe
Mestre, svende og lærlinge, som arbejder med konstruktioner, hvor tætheden er afgørende.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 750 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer. 

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri.Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50% af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris


Hvordan undgår vi fugt i byggeriet?

Dansk Byggeri samt Murersektionen og Træsektionen inviterer til kursus om fugt i byggeriet.

 • 25/4 2018 kl. 14.00-17.30

  Farum

Dansk Byggeri samt Murersektionen og Træsektionen inviterer til kursus om fugt i byggeriet.


Indhold
Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.

Bygningsreglementets kapitel 4 stiller krav om, at vi bygger tørt, så boliger bliver sunde og sikre for folk at bo i. 

På kurset kommer vi omkring følgende emner:

 • Hvor kommer fugten i bygningerne fra?
 • Hvordan minimeres og forebygges fugt i bygninger?
 • opbevaring og håndtering af materialer
 • kritiske materialer
 • foranstaltninger til beskyttelse mod fugt
 • bygbare løsninger
 • gode fugtløsninger
 • konstruktionsmæssige forhold

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris


Håndtering af skimmelsvamp - hvad gør man rent praktisk?

Skimmelsvamp kan opstå på under 12 dage som følge af en fugtskade, og det er et stigende problem i danske byggerier. Det gælder ældre huse med dårligt isolerede vinduer og vægge med kuldebroer, men det gælder også nye og istandsatte boliger, hvor der kan komme fugt fra byggematerialerne. Derfor er det vigtigt at have en dybdegående viden om, hvordan man undgår, håndterer og beskytter sig mod skimmelsvamp.

 • 5/4 2018 kl. 13.00-17.00

  Herning

 • 12/4 2018 kl. 13.00-17.00

  Odense NV

 • 14/5 2018 kl. 13.00-17.00

  Farum

Skimmelsvamp kan opstå på under 12 dage som følge af en fugtskade, og det er et stigende problem i danske byggerier. Det gælder ældre huse med dårligt isolerede vinduer og vægge med kuldebroer, men det gælder også nye og istandsatte boliger, hvor der kan komme fugt fra byggematerialerne. Derfor er det vigtigt at have en dybdegående viden om, hvordan man undgår, håndterer og beskytter sig mod skimmelsvamp.

Indhold
Det er fx vigtigt at kunne vurdere, om en svamp er trænedbrydende, og om der dermed er risiko for kollaps. Kurset vil derfor gennemgå følgende emner om indeklima, fugt, byggeteknik og mikrobiologi, så deltagerne i sidste ende kan blive rustet til at finde både problemets årsag og dets løsning.

 • Skimmelsvampenes biologi og farlighed
 • Bygningsreglementets krav vedrørende fugt og skimmelsvamp
 • Forebyggelse af skimmelsvamp
 • Typiske skadesbilleder
 • Undersøgelsesmetoder
 • Testmetoder
 • Saneringsmetoder
 • Arbejdsmiljøforhold
 • Affaldshåndtering

Et aktuelt kursus som giver dig de relevante redskaber til håndtering af sager med skimmelsvamp.


Pris

Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Midt- og Vestjylland og Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding


Afmeldingsbetingelser

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


Kom i betragtning - spilleregler omkring prækvalifikation, hvordan gør man?

Kend spillereglerne og vær forberedt, så du undgår at blive erklæret ukonditionsmæssig, fordi du begår "fodfejl"

 • 22/5 2018 kl. 14.00-17.00

  Vordingborg

 • 7/6 2018 kl. 14.00-17.00

  Silkeborg

Kend spillereglerne og vær forberedt, så du undgår at blive erklæret ukonditionsmæssig, fordi du begår "fodfejl"

Indhold
Formalia skal være i orden, hvis man vil vinde ordrerne. Desværre betyder småfejl i tilbudsmaterialet, at mange mindre håndværksfirmaer mister entrepriserne.

I takt med at flere og flere opgaver bliver sendt i udbud, får mindre virksomheder gode muligheder for at byde på opgaver. Men det stiller også store krav.

I kampen om entrepriser og ordrer har mange virksomheder blikket stift rettet på prisen. Virksomhederne skal dog huske på, at de konkurrerer på alle kravene i udbudsmaterialet.

På kurset kommer vi omkring emnerne:

 • Hvordan kommer man i betragtning?
 • Hvordan ansøger man om prækvalifikation?
 • Hvordan bruges portaler fra start til slut?
 • Hvordan får man svaret på det rigtige?
 • Hvad skal man aflevere?
 • Referencer, regnskabstal, serviceattest, tro- og loveerklæring mv.
 • Hvordan læser og forstår man en udbudsannonce/udbudsbekendtgørelse?
 • Begreber og ”udbudslatin”
 • Udbudsreglerne
 • Udvælgelseskriterier
 • Tildelingskriterier
 • Tidsfrister og stand-still-perioder

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Konsortier og underentreprise - hvornår bliver samarbejde ulovligt?

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er på vej med en ny vejledning om konsortiedannelse i forhold til konkurrenceloven. Dansk Byggeri inviterer til en gennemgang af hovedpunkterne i den nye vejledning.

 • 12/9 2018 kl. 14.00-17.30

  Roskilde

 • 18/9 2018 kl. 14.00-17.30

  Horsens

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er på vej med en ny vejledning om konsortiedannelse i forhold til konkurrenceloven. Dansk Byggeri inviterer til en gennemgang af hovedpunkterne i den nye vejledning.

Vejledningen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil sætte rammerne for virksomheders lovlige brug af konsortiesamarbejde med andre virksomheder.

Konsekvenserne ved at indgå et ulovligt konsortiesamarbejde kan være store for en virksomhed. I værste fald kan der være tale om et kartel med store bødestraffe og mulighed for fængselsstraffe til følge.

Forventet udbytte

 • Du lærer om den grundlæggende analyse, som konkurrencemyndighederne bruger, når de vurderer, om et samarbejde mellem to eller flere virksomheder er ulovligt
 • Du bliver i stand til at identificere samarbejder i din egen virksomhed, som bør analyseres nærmere
 • Du får praktiske råd til, hvordan I håndterer konsortiedannelse i forhold til konkurrencereglerne i virksomhedens dagligdag

Vi gennemgår desuden brugen af underentreprise som samarbejdsform. Konkurrenceloven skelner nemlig ikke mellem titlen på samarbejdet, og derfor skal en underentreprise vurderes efter de samme retningslinjer som konsortiesamarbejde.

Målgruppe
Kurset er relevant for alle, der jævnligt arbejder i konsortier, eller som påtænker fremadrettet at gøre brug af denne samarbejdsform.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. Kursus i BR2018 med tilhørende vejledninger

Kom og bliv skarp på det nye bygningsreglement, og hvor det adskiller sig fra det tidligere BR 2015.

 • 20/3 2018 kl. 14.00-17.00

  Århus V

  Ledige pladser: 4

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

 • 20/3 2018 kl. 14.00-17.00

  Herning

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

 • 10/4 2018 kl. 14.00-17.00

  Aabybro

 • 12/4 2018 kl. 14.00-17.00

  Rønne

 • 18/4 2018 kl. 14.00-17.00

  Kolding

Kom og bliv skarp på det nye bygningsreglement, og hvor det adskiller sig fra det tidligere BR 2015

Det nye bygningsreglement BR 2018 er trådt i kraft pr. 1. januar 2018 og en væsentlig del af vejledningerne til BR 2018’s emneområde er udgivet.

Med fokus på arbejdsudførelsen i en byggevirksomhed gennemgås særligt områder i BR2018, der har betydning for såvel nybyggeri, ændret anvendelse, tilbygning, ombygning samt vedligeholdelse og udskiftning.

På orienteringsmødet følger vi op på den tidligere BR 2018-orientering om struktur og certificeringsordning med en gennemgang af de væsentligste emneområder, deres kravtekster og de tilhørende vejledninger mv.

På mødet orienteres om og gennemgås de bestemmelser i BR2018, der har betydning for gennemførelse af byggeopgaver, herunder:

 • Kort om Bygningsreglementets struktur og opbygning
 • De administrative bestemmelser som forhåndsdialog, sagsbehandling, stikprøvekontrol mv.
 • En gennemgang af de væsentligste af de 21 emneområder med fokus på kravtekster og de tilhørende vejledninger
 • Grundlaget for den byggetekniske sagsbehandling og certificeringsordning, herunder:
  - Konstruktiv styrke og stabilitet
  - Brand

Målgruppe
Ejere, ledende medarbejdere og andre der beskæftiger sig med det byggetekniske regelsæt og byggeteknik i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


Miljøfarlige stoffer; PCB, bly og asbest

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og

 • 10/9 2018 kl. 14.00-17.00

  København S

 • 24/9 2018 kl. 14.00-17.00

  Kolding

 • 22/10 2018 kl. 14.00-17.00

  Aabybro

Indhold og forventet udbytte
Stofferne er kendte, problematikkerne og reguleringerne mange. Men på trods af de mange regler er der god hjælp at hente diverse steder. Det betyder, at man trygt kan arbejde med stofferne, hvis angivne retningslinjer følges med hensyn til forundersøgelser, registrering, uddannelse, instruktion, arbejdsmetoder og hjælpemidler m.m.

Kom og få et overblik på kurset, så du får hjælp til, hvad der skal gøres hvornår.

Målgruppe
Mestre, medarbejdere, byggeledere og andre som er beskæftiget med bortskaffelse af PCB, bly og asbest.

Pris og øvrige vilkår
Deltagergebyret for kurset er 750 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Orientering om dit medlemskab af Dansk Byggeri

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

 • 26/4 2018 kl. 14.00-16.00

  København K

  (Venteliste)

 • 29/5 2018 kl. 14.00-16.00

  Vejen

 • 4/9 2018 kl. 14.00-16.00

  Risskov

 • 4/10 2018 kl. 14.00-16.00

  København K

 • 6/11 2018 kl. 14.00-16.00

  Vejen

Endnu engang velkommen til Dansk Byggeri. Vi er glade for, at du har valgt at være medlem hos os, og vi glæder os til at hjælpe og rådgive dig, når du har brug for det.

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

Arbejdsgiversekretariatet ved alt om overenskomster og ansættelsesretlige forhold, og ofte er det der, vores medlemmer først søger rådgivning. Men som medlem af Dansk Byggeri har du adgang til rådgivning og kurser på mange andre områder. Fx entrepriseret, arbejdsmiljø og byggeteknik.

På mødet giver vi dig et hurtigt indblik i Dansk Byggeris opbygning og dine muligheder for rådgivning. Og vi fortæller dig om de medlemsfordele, du kan benytte dig af som medlem af Dansk Byggeri.

Program
Kort orientering om Dansk Byggeris opbygning:

 • Regioner, sektioner, lokalforeninger
 • Arbejdsgiversekretariatet
 • Erhvervsjuridisk rådgivning
 • Arbejdsmiljø
 • Kursus og Udvikling
 • Region, uddannelse og arbejdsmarkedspolitik
 • Erhvervs- og brancheservice

Kort orientering om Dansk Byggeris hjemmeside, og hvordan du søger oplysninger, som hjælper dig i hverdagen:

 • Medlemsfordele
 • BYG Garanti
 • Tjen på dit medlemskab
 • Rabatordninger og medlemstilbud

Målgruppe
Nye medlemmer

Særligt tilbud
Hvis du har akut behov for rådgivning i en specifik sag i forbindelse med din optagelse i Dansk Byggeri, har du mulighed for at få en snak med Dansk Byggeris konsulent efter mødet. Det er nødvendigt, at du kontakter os på forhånd. Send en mail til kursus@danskbyggeri.dk, så vender vi tilbage til dig.

Afbud
Du bedes melde afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op.


Overenskomst og akkordforhold - Træ

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen

Udbydes til Træsektionens medlemmer

 • 21/3 2018 kl. 14.00-17.30

  Farum

  Ledige pladser: 1

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

 • 19/4 2018 kl. 14.00-17.30

  Fredericia

 • 17/5 2018 kl. 14.00-17.30

  Randers NV

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.

Indhold
På dette kursus er hovedvægten lagt på at give deltagerne praktisk kendskab til overenskomstens akkordmuligheder.

På kurset vil følgende elementer indgå:

 • Den danske model – hvad er den, og hvilken betydning har den?
 • Gennemgang af Hovedaftalens vigtigste elementer
 • Detaljeret gennemgang af overenskomstens akkordregler – herunder tildelinger, akkordaftaler og akkorderinger
 • Gennemgang af svendeprislistens generelle bestemmelser

I gennemgangen af ovenstående regler vil der blive givet eksempler på reglernes virkning eller mangel på samme, ligesom reglernes tilblivelse og årsag vil blive eksemplificeret ved orientering om de voldgiftkendelser, der ligger til grund.

Efter kurset vil deltagerne have kendskab til akkordarbejde, og det anbefales at du supplerer med forhandlingskurset for at blive skarp på at forhandle akkord.

Målgruppe
Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering og overenskomstforhold.

Pris
Kurset gratis for Træsektionens medlemmer, da Træsektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 750 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser 
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.


Syn og skøn i praksis

Er du klædt på til syn og skøn? Hvis ikke, så deltag på dette kursus og undgå unødige problemer.

 • 20/3 2018 kl. 14.00-17.30

  Farum

  Ledige pladser: 3

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Er du klædt på til syn og skøn? Hvis ikke, så deltag på dette kursus og undgå unødige problemer.

Kurset har særligt fokus på at lære dig, hvordan du bedst håndterer et syn og skøn i forbindelse med et byggeri.

Undervisningen tager udgangspunkt i cases og eksempler fra den virkelige verden, så du som deltager får et klart billede af, hvordan syn og skøn i byggeriet fungerer – og konkrete, brugbare eksempler på hvordan et godt spørgsmål til en skønsmand stilles.

Sammenspillet mellem juridisk afdeling og skønsmand Niels Præstkær sikrer undervisningens høje faglige niveau og et dynamisk udgangspunkt, der lægger op til dialog mellem kursusdeltagere og undervisere.

Kurset indeholder blandt andet:

 • Hvordan afgøres tvister i byggebranchen?
 • Hvorfor syn og skøn?
 • Mangler, herunder alm. teknisk fælleseje og ansvar
 • Hvem kan begære syn og skøn?
 • Hvad går forud for syn og skøn?
 • Det gode spørgsmål
 • Skønsforretningen
 • Erklæringens indhold og supplerende spørgsmål til skønsmanden
 • Afhjemling af skønsmanden
 • Opsamling/checkliste

Målgruppe
Mestre, ejere, ledere og alle der er beskæftiget med gennemførelse af projekter, og som er interesseret i at kende mere til skønsforretningen og processen bag.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % i tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.