Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gå hjem-møder & aktuelle tilbud fra sektioner og regioner

Dansk Byggeri afholder en række kurser, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner og regioner, og som har særligt fokus på et eller flere fagområder

Nedenfor kan du se, hvilke kursustilbud din sektion eller region udbyder. Nogle af tilbuddene er afholdt af flere sektioner eller regioner.

Mange af sektionerne yder tilskud til deltagergebyret - det kan du læse mere om under hvert enkelt arrangement. 

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

Ansvar og pligter efter arbejdsmiljøloven - herunder påbud og bøder

Få styr på dine forpligtelser i forhold til sikkerheden og arbejdsmiljøet i virksomheden

 • 15/1 2018 kl. 14.30-17.00

  Herning

Få styr på dine forpligtelser i forhold til sikkerheden og arbejdsmiljøet i virksomheden

Undgå også, at din virksomhed får en bøde for noget, som I har gjort alt for at undgå, men hvor den ansatte har valgt at tilsidesætte arbejdsmiljølovens krav.

Indhold på mødet
På gå hjem-mødet får du en introduktion til, hvordan du som arbejdsgiver er forpligtet til at instruere, føre tilsyn og sikre, at dine folk har den rette uddannelse i forhold til arbejdsmiljøloven. 

Et andet mål med mødet er at præsentere, hvilket ansvar bygherre og projekterende har i forhold til arbejdsmiljøloven. Du får også input til, hvordan du kan hjælpe dem til at huske deres ansvar.

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100% tilskud til deltagergebyret:

 • Murersektionens og Træsektionens medlemmer.
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding
Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50% af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Informationsmøde om databeskyttelse

Få et indblik i de væsentligste regler i forbindelse med behandling af persondata, der gælder fra den 25. maj 2018, når databeskyttelsesforordningen træder i kraft.

 • 16/1 2018 kl. 14.00-17.00

  Thisted

  (Venteliste)

 • 17/1 2018 kl. 14.00-17.00

  Silkeborg

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage


Dansk Byggeri inviterer til medlemsmøde om databeskyttelse, hvor jeres virksomhed kan få et nærmere indblik i de væsentligste regler i forbindelse med behandling af persondata, når databeskyttelsesforordningen gælder fra den 25. maj 2018.

Under mødet vil I få et generelt indblik i de væsentligste regler. Vi vil gå mere i dybden med de forskellige typer af personoplysninger og kravene til behandling, herunder gennemgå hvordan reglerne finder anvendelse på medarbejdere under ansættelsesforholdet (fra ansøgning til fratrædelse). Vi vil også give overblik over de registreredes rettigheder og virksomhedens pligter.

Der tages forbehold for, at der kan forekomme mindre justeringer af programmet.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100% tilskud til deltagergebyret:

 • Murersektionens og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50% af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Korrekt udførelse af murerarbejde

Kom med på dette kursus, som lærer dig at opdage fejl og mangler i projektmaterialet på et tidligt tidspunkt med det formål at minimere risici og omkostninger til udbedring af eventuelle skader på byggeriet.

 • 26/2 2018 til 5/3 2018

  Middelfart

Forventet udbytte
Dette kursus sikrer, at du bliver i stand til på et tidligt tidspunkt at opdage fejl og mangler i projektmaterialet med det formål at minimere risici og omkostninger til udbedring af eventuelle skader på byggeriet.

Ved granskning af projektet sikres handlemulighed for at reagere med ”rettidig omhu”. Du bliver i stand til at risikovurdere projektmaterialet og til at planlægge og vælge de rigtige metoder og materialevalg.

Du lærer også at fastsætte det rigtige niveau for kvalitetssikringen med kontrol og dokumentation og vælge det rigtige informationsmateriale til drift- og vedligehold.

Indhold
I løbet af kurset kommer vi omkring følgende emner:

 • Alment teknisk fælleseje
 • Materieler og deres egenskaber
 • CE-mærkning
 • Eksponeringsklasser
 • Konstruktiv beskyttelse
 • Udførelsen og overfladebehandling af murværk, herunder fugtspærre, dilatationsfuger, udfaldskrav, kontrolklasser, fuger, vejrligsforanstaltninger
 • Typiske skader
 • Granskning og kritiske detaljer
 • Udførelse af tagarbejde, herunder udfaldskrav, materialer, udførelse
 • Gulve og slidlag, herunder udfaldskrav, materialer, udførelse
 • Vådrum
 • Flisearbejde, herunder materialer, udførelse, metoder

Målgruppe
Mestre, ledere og andre medarbejdere som er beskæftiget med murerarbejde fra granskningen i de tidligste faser af byggeprocessen frem til udførelsesfasens aflevering.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 3.900 kr. ekskl. moms. Murersektionen yder tilskud på 1.200 kr. til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Murersektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.


Medlemsmøde i Fabriksbetonforeningen

Så er det ved at være tid til Fabriksbetonforeningens årlige medlemsmøde, hvor medlemmerne kan få mulighed for at blive opdateret og drøfte erfaringer om aktuelle faglige emner.

 • 25/1 2018 kl. 09.30-16.30

  Middelfart

Torsdag den 25. januar 2018 kl. 09.30 - 16.30 i HUSET i Middelfart

Så er det ved at være tid til Fabriksbetonforeningens årlige medlemsmøde, hvor medlemmerne kan har mulighed for at blive opdateret og drøfte erfaringer om aktuelle faglige emner.

Denne gang har vi valgt at sætte fokus på følgende to temaer

 • Standardisering
 • 360 graders vinkel på "genanvendelse af beton"

Målgruppe
Mødet er for Fabriksbetonforeningens medlemmer og interessemedlemmer. Målgruppen for medlemsmødet er medarbejdere, der til daglig arbejder med teknik, kvalitet og produktion af fabriksbeton samt de medarbejdere, der har kundekontakt med mere eller mindre teknisk vejledning.

Se detaljer i linket til programmet nedenfor.

Deltagelse i arrangementet er gratis. Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristen. Ved udeblivelse faktureres 500,00 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist senest den 12. januar 2018

Download programmet

Orientering om dit medlemskab af Dansk Byggeri

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

 • 1/3 2018 kl. 14.00-16.00

  Aabybro

 • 26/4 2018 kl. 14.00-16.00

  København K

 • 29/5 2018 kl. 14.00-16.00

  Vejen

Endnu engang velkommen til Dansk Byggeri. Vi er glade for, at du har valgt at være medlem hos os, og vi glæder os til at hjælpe og rådgive dig, når du har brug for det.

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

Arbejdsgiversekretariatet ved alt om overenskomster og ansættelsesretlige forhold, og ofte er det der, vores medlemmer først søger rådgivning. Men som medlem af Dansk Byggeri har du adgang til rådgivning og kurser på mange andre områder. Fx entrepriseret, arbejdsmiljø og byggeteknik.

På mødet giver vi dig et hurtigt indblik i Dansk Byggeris opbygning og dine muligheder for rådgivning. Og vi fortæller dig om de medlemsfordele, du kan benytte dig af som medlem af Dansk Byggeri.

Program
Kort orientering om Dansk Byggeris opbygning:

 • Regioner, sektioner, lokalforeninger
 • Arbejdsgiversekretariatet
 • Erhvervsjuridisk rådgivning
 • Arbejdsmiljø
 • Kursus og Udvikling
 • Region, uddannelse og arbejdsmarkedspolitik
 • Erhvervs- og brancheservice

Kort orientering om Dansk Byggeris hjemmeside, og hvordan du søger oplysninger, som hjælper dig i hverdagen:

 • Medlemsfordele
 • BYG Garanti
 • Tjen på dit medlemskab
 • Rabatordninger og medlemstilbud


Målgruppe
Nye medlemmer

Særligt tilbud
Hvis du har akut behov for rådgivning i en specifik sag i forbindelse med din optagelse i Dansk Byggeri, har du mulighed for at få en snak med Dansk Byggeris konsulent efter mødet. Det er nødvendigt, at du kontakter os på forhånd. Send en mail til kursus@danskbyggeri.dk, så vender vi tilbage til dig.

Afbud
Du bedes melde afbud, hvis du er forhindret i at møde op.


Overenskomstforhold - Murer

Du skal kende overenskomsten og alle spillereglerne, hvis du vil minimere risikoen for uenigheder i dagligdagen på byggepladsen

 • 21/2 2018 kl. 13.00-17.00

  Herning

 • 22/2 2018 kl. 13.00-17.00

  Farum

Du skal kende overenskomsten og alle spillereglerne, hvis du vil minimere risikoen for uenigheder i dagligdagen på byggepladsen


Indhold
Kurset giver deltagerne indsigt i de overenskomstmæssige forhold, der har betydning for virksomheden i det daglige arbejde. Deltagerne får et kendskab til overenskomstmæssig "ret og pligt", så fagretslige tvister kan undgås mellem ledelse og ansatte.

Efter kurset har deltagerne fået indsigt og sikkerhed i brugen af overenskomsten og de akkordregler, der er gældende for aftaler med medarbejderne.

Der undervises i:

 • Tidsfrister, som er gældende for murere og murerarbejdsmænd

 • Dansk Byggeris blanketter på området

 • Arbejdsgiverens ledelsesret

 • Elevers og mesters deltagelse i akkord

 • Over/underskud i akkord

 • Fravær (sygdom, ferie, barns 1. sygedag, 1. og 2. ledighedsdag)

 • Arbejdstid, lønforhold, kørepenge, ansættelser

 • Gennemgang af overenskomster og herunder afskedigelser

 • Drøftelser af aktuelle problemer, sager og spørgsmål

Målgruppe
Mestre, ingeniører, formænd og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner, som på arbejdsgiverens vegne varetager interesser vedrørende løn og overenskomstforhold på murerområdet.

Pris
Kurset er gratis for Murersektionens medlemmer, da Murersektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 750 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Murersektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Priskurant og akkordforhold, Hovedstaden - Murer

Går du med overvejelser omkring at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder? Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

 • 8/2 2018 kl. 09.00-17.00

  Farum

Går du med overvejelser omkring at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder? Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.


Indhold
Med baggrund i Dansk Byggeris overenskomst og priskuranter for murer- og murerarbejdsmandsarbejde med 3F gældende for hovedstaden gennemgås de vigtigste akkordbestemmelser i overenskomsten og afsnittene i gældende priskuranter.

Kurset vil give deltagerne større indsigt i akkordbestemmelserne i overenskomsten samt priskuranterne. Deltagerne vil efterfølgende være i stand til at udarbejde en akkordaftale, at kontrollere en opmåling og at kritisere et regnskab.

Der undervises i:

 • Relevante akkordbestemmelser i overenskomsten
 • De tidsfrister i overenskomsten som er gældende for murersvende og arbejdsmænd
 • Deltagernes egne akkordaftaler
 • Elevers og mesters deltagelse i akkord
 • Over-/underskud i akkord
 • Dansk Byggeris eksempler på akkordaftaler
 • Prisfastsættelse af arbejdsløn ved opmurings- og fugearbejde, flise- og gulvarbejde for murersvende og arbejdsmænd

Målgruppe
Ingeniører, formænd og andre ledende medarbejdere, der på arbejdsgiverens vegne varetager dennes interesser vedrørende indgåelse af akkordaftaler, løn mv.

Pris
Kurset er gratis for Murersektionens medlemmer, da Murersektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 1.300 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Murersektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Priskurant og akkordforhold, Provinsen - Murer

Går du med overvejelser omkring at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder? Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

 • 7/2 2018 kl. 09.00-17.00

  Århus N

Går du med overvejelser omkring at indføre akkordarbejde i din virksomhed? Eller vil du bare gerne være sikker på at være helt skarp, når I udregner akkorder? Så er dette kursus muligheden for på en dag at blive sat grundigt ind i, hvordan du gør, og hvad du skal være særligt opmærksom på.


Indhold
Med baggrund i Dansk Byggeris overenskomst og priskuranter for murer- og murerarbejdsmandsarbejde med 3F gældende for provinsen gennemgås de vigtigste akkordbestemmelser i overenskomsten og afsnittene i gældende priskuranter. 

Kurset vil give deltagerne større indsigt i akkordbestemmelserne i overenskomsten samt priskuranterne. Deltagerne vil efterfølgende være i stand til at udarbejde en akkordaftale, at kontrollere en opmåling og at kritisere et regnskab.

Der undervises i:

 • Relevante akkordbestemmelser i overenskomsten
 • De tidsfrister i overenskomsten som er gældende for murersvende og arbejdsmænd
 • Deltagernes egne akkordaftaler
 • Elevers og mesters deltagelse i akkord
 • Over-/underskud i akkord
 • Dansk Byggeris eksempler på akkordaftaler
 • Prisfastsættelse af arbejdsløn ved opmurings- og fugearbejde, flise- og gulvarbejde for murersvende og arbejdsmænd

Målgruppe
Ingeniører, formænd og andre ledende medarbejdere, der på arbejdsgiverens vegne varetager dennes interesser vedrørende indgåelse af akkordaftaler, løn mv.

Pris
Kurset er gratis for Murersektionens medlemmer, da Murersektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 1.300 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Murersektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Stilladskonduktøruddannelse

Bliv en bedre stilladskonduktør. Stilladssektionen inviterer til konduktøruddannelsen gennem 3 moduler i tidsrummet 26. februar 2018 til 7. marts 2019

 • 26/2 2018 til 7/3 2019

  Middelfart

Bliv en bedre stilladskonduktør!

Stilladssektionen inviterer til konduktøruddannelsen gennem 3 moduler i tidsrummet 26. februar 2018 til 7. marts 2019.

Forventet udbytte

 • Du bliver mere bevidst om ledelsesansvaret
 • Du får kendskab til de arbejdsretslige og juridiske forhold
 • Du får en bedre forståelse for økonomi
 • Du lærer at udarbejde en kalkulation på et stilladsarbejde efter gældende priskurant
 • Du lærer, hvordan du kan indgå i en forhandlingssituation
 • Du får kendskab til vilkårene omkring en byggeplads og de sikkerhedsmæssige forhold samt den rigtige udførelse

Konduktøruddannelsen består af følgende moduler:

Modul 1:  26. – 28. februar 2018
Ledelse, samarbejde, arbejdsret og overenskomstforhold

Modul 2:  Den 5. – 7. november 2018
Statik, virksomhedsøkonomi, priskurant og kalkulation

Modul 3:  Den 5. - 7. marts 2019
Forhandlingsteknik, byggepladsens vilkår, sikkerhed, planlægning, byggemøder og retsforhold

Det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arbejdsledere og konduktører indenfor Stilladssektionens medlemsvirksomheder.

Kurset er for Stilladssektionens medlemmer. I tilfælde af ledige pladser kan andre deltage mod normalt kursusgebyr.


Træbyggeri

Bliv klogere på byggeri med træskelet og træelementer. Både rene trækonstruktioner og udfyldende elementer til bærende betonkonstruktioner gennemgås.

 • 11/1 2018 kl. 14.00-17.00

  Farum

Bliv klogere på byggeri med træskelet og træelementer. Både rene trækonstruktioner og udfyldende elementer til bærende betonkonstruktioner gennemgås. Desuden omtales brug af massivtræ og montering af udvendige træbeklædninger.

 
Indhold
Du vil blive indført i:

 • Konstruktionsprincipper; herunder massivtræselementer (CLT)
 • Husets tæthed – damp- og radonspærrer
 • Isoleringskrav
 • Konstruktionsdetaljer og tolerancer
 • Brandkrav
 • Facadebeklædning
 • Udformning af træskelethuse og træelementer, også bærende betonkonstruktioner

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Pris
Kurset gratis for Træsektionens medlemmer, da Træsektionen yder 100 % tilskud på deltagergebyret, som er 750 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser 
Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. Uddannelse for nye byggeledere

Få et uddannelsesforløb, der er tilpasset de ledelsesmæssige udfordringer, som en ny byggeleder står over for de første år som leder af entrepriser og små og store projekter.

 • 29/1 2018 til 18/4 2018

  Middelfart

Få et uddannelsesforløb, der er tilpasset de ledelsesmæssige udfordringer, som en ny byggeleder står over for de første år som leder af entrepriser og små og store projekter.

Træsektionen i Dansk Byggeri har i samarbejde med Kursus & Udvikling sammensat dette kursusforløb, der kan gøre de første år som byggeleder til en bedre oplevelse for både byggelederen og for virksomheden. Efterfølgende er Murersektionen koblet på denne uddannelse, som styrker byggelederens kompetencer i grundlæggende discipliner som kommunikation, samarbejde, planlægning, sagsstyring samt overenskomst og prislister.

Byggelederen får større frihed i de første år, fordi han kan skyde genvej til løsninger i det daglige, og fordi han gennem det halve år, som uddannelsen varer, har fået et netværk af andre nye byggeledere.

Forventet udbytte

 • Grundlæggende forståelse for lederens funktion og roller og forhold omkring ledelse af medarbejdere
 • Forståelse for egen adfærd
 • Indsigt i vigtigheden af planlægning og prioritering af arbejdsliv og privatliv
 • Kendskab til redskaber til motivation, kommunikation og forhandlingsteknik
 • Anvendelse af de vigtigste bestemmelser i overenskomsten og arbejdsmarkedets lov- og regelsæt
 • Anvendelse af prissætningsværktøjer og forhandling af akkorder
 • Opstart og tilrettelæggelse af planlægning af en entreprise
 • Metodevalg
 • Introduktion til projektgranskning og værktøjer til kvalitetssikring
 • Indsigt i vigtigheden af planlægningen af arbejdsmiljøarbejdet
 • Anvendelse af planlægningsværktøjer som en samarbejdsmulighed med andre aktører
 • Kendskab til sagsøkonomi, risiko og efterkalkulation
 • Kendskab til afleveringsforretningens hovedelementer og vigtigheden heraf
 • Indsigt i byggemødets formelle regler

Modul 1: Personligt lederskab, 29.-31. januar 2018

 • Introduktion til uddannelsen
 • Grundlæggende udgangspunkt for ledelse
 • Motivation
 • Kommunikation
 • Forhandlingsteknik
 • Samarbejdsformer

Modul 2: Arbejdsret og overenskomst, 1.-2. marts 2018

 • Overenskomst
 • Prisliste
 • Arbejdsmarkedsforhold

Modul 3: Planlægning og styring af entrepriserne 1, 19.-20. marts 2018

 • Opstart af sag
 • Planlægning af planlægningen
 • Metodevalg
 • Valg af samarbejdsparter
 • Arbejdsmiljøplanlægning

Modul 4: Planlægning og styring af entrepriserne 2, 16.-18. april 2018

 • Kvalitetsplanlægning
 • Tidsplanlægning
 • Risikovurdering
 • Sagsøkonomistyring
 • Byggemødet

Det forventes, at kursisterne overnatter, da der er kursusaktiviteter om aftenen.

Målgruppe
Nye byggeledere fortrinsvis inden for tømrer- og murerentrepriser samt beslægtede fagentrepriser og hovedentrepriser.

Deltagergebyr
Prisen for Murersektionens og Træsektionens medlemmer er 18.950 kr. ekskl. moms, 
da der fra sektionerne ydes et tilskud på 6.000 kr. ekskl. moms. Prisen for øvrige medlemmer af Dansk Byggeri er 24.950 kr. ekskl. moms og for andre 27.950 kr. ekskl. moms.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.