Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Produktions- og procesoptimering

Du finder her en masse kurser, som hjælper virksomheden til at optimere processerne og arbejdsgangene. Vores undervisere har stor erfaring med jeres branche, og undervisningen er derfor 100% rettet jeres behov og udfordringer.

Geoteknik på byggepladsen

Arbejder du med jord- og grundvandsforhold, er det godt at kende til faresignaler og faldgruber, når du skal planlægge dit projekt. Et kursus i geoteknik kan både spare dig uforudsete udgifter og afbrydelser i din tidsplan.

Indhold
På dette kursus får du større indsigt i de praktiske spørgsmål om komplicerede geotekniske forhold, og du får en bedre forståelse for geotekniske kontroller og funderingsmetoder.

Gennem en varieret undervisning, hvor teori blandes med en række eksempler, får du et godt indblik i, hvilke faresignaler ved jord og grundvand man skal være opmærksom på, når man bygger i og på jorden.

Kurset har tid til at egne eksempler fra byggepladsen tages op og diskuteres. Kurset forsøger igennem eksemplerne at gøre jord- og grundvandsforhold, og de tilhørende faldgruber interessante, så kursisten, når denne næste gang står på en byggeplads, har lettere ved at opdage faresignalerne og derved spare deres byggeri for unødige udgifter.

Vi kommer blandt andet omkring følgende emner:

 • Danske jordarter, herunder jordartsbedømmelser og klassifikation
 • Geoteknisk kontrol og den geotekniske rapport 
 • Funderingsmetoder og funderingsuheld
 • Regler for funderingsarbejder
 • Byggegruber og grundvandssænkning
 • Interimsforanstaltninger

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe
Kurset er for projekt-, produktions- og entrepriseledere samt arbejdsledere, der beskæftiger sig med geotekniske discipliner på byggepladserne.


Tilmeld dig herunder

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

 • Dato

  Fra: 07-11-2017 kl. 10.00 til 08-11-2017 kl. 16.00
 • Sted

  Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
 • Underviser / mødeansvarlig

  Morten Schousboe Rasmussen, Züblin A/S, Thomas Carentius Larsen, GEO
 • Sidste tilmeldingsfrist

  03-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 8900,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 10700,00 kr. ekskl. moms.

Grundkursus i byggepladsstyring

Byggepladspladsstyring handler om planlægning og løbende styring på byggepladsen. Kurset er et nødvendigt fundament for den, som skal lede og gennemføre en entreprise.

Indhold
På dette kursus får du en større forståelse for nødvendigheden af en god planlægning, som kan sikre projektets fremdrift. Du får indsigt i samspillet mellem arbejdslederens daglige opgaver og pligter og den mere langsigtede planlægning af projektet i bred forstand.

Kurset tager udgangspunkt i følgende emner:

 • Byggepladsens planlægning, etablering og drift
 • Arbejdsmiljøroller
 • Granskning og kvalitetssikring
 • Tidsplanlægning
 • Bemanding og tidsstyring
 • Anvendelse af principperne for det trimmede byggeri
 • Samarbejdet på byggepladsen

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe
Kurset er for arbejdsledere, sjakbajser, kommende og nuværende formænd. Nyuddannede ingeniører og konstruktører kan med fordel deltage i kurset for at få en hurtigere indsigt i den praktiske byggeproces.


Tilmeld dig herunder

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

 • Dato

  Fra: 20-11-2017 kl. 10.00 til 22-11-2017 kl. 15.30
 • Sted

  Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  16-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 10600,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 12700,00 kr. ekskl. moms.

Koldkærgård Konferencecenter Aarhus N

 • Dato

  Fra: 19-02-2018 kl. 10.00 til 21-02-2018 kl. 15.30
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  12-02-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 10600,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 12700,00 kr. ekskl. moms.

Kalkulationsteknik 1 - detailkalkulation

Du kan ikke løbe fra dårlige tilbud! Overblik og præcise kalkulationer er i dag afgørende for, om et byggeprojekt ender i plus eller minus. Derfor indtager professionelle kalkulationsprogrammer i stigende grad bygge- og anlægsbranchen.

Indhold
På dette kursus lærer du at anvende de forskellige kalkulationsmetoder og opmålingsprincipper, som er nødvendige for at regne den "rigtige" pris, og om alle de forhold som har betydning for denne udregning.

Kursets centrale fokuspunkter er følgende:

 • Økonomibegreber og -sammenhænge
 • Opmålingsprincipper og opmåling i forskellige programmer
 • Prissætning og opbygning af enhedspriser
 • Kalkulering af traditionelle fag- og hovedentrepriser
 • Anvendelse af forskellige kalkulationsprogrammer
 • Tilbudsloven
 • Regler og aftaleforhold i tilbudsfasen
 • Anvendelse af digitale værktøjer

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe
Medarbejdere der arbejder med kalkulation og tilbudsgivning uanset størrelse af projekter.


Tilmeld dig herunder

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

 • Dato

  Fra: 07-05-2018 kl. 09.30 til 09-05-2018 kl. 16.00
 • Sted

  Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  02-04-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 10600,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 12700,00 kr. ekskl. moms.

Kalkulationsteknik 2 - overslagskalkulation

Kurset er en opfølgning på kalkulationsteknik 1, hvor du nu lærer at beregne en hurtig overslagspris på et ufuldstændigt grundlag.

Indhold
I løbet af kurset kommer vi blandt andet omkring emnerne:

 • Metodevalg
 • Prækvalifikation
 • Valg af kalkulationsmetoder
 • Overslagskalkulation
 • Risikovurdering
 • Successiv kalkulation
 • Opbygning af prisbase
 • Krav til indsamling af ERFA-tal
 • Valg af samarbejdspartnere
 • Strategi og prisfastsættelse

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Forventet udbytte
Du får styrket din helhedsforståelse af tilbudsforløbet og prisfastsættelsen af projekter uanset på hvilket stadie, de måtte befinde sig i byggeprocessen. Du lærer at anvende de forskellige kalkulationsmetoder og får indsigt i, hvordan du understøtter anvendelsen af nye samarbejdsformer.

Målgruppe
Medarbejdere med nogen erfaring i kalkulation og tilbudsgivning samt medarbejdere, som skal assistere ved udarbejdelsen af projekter i udviklingsfasen.


Tilmeld dig herunder

Hotel Fredericia

 • Dato

  Fra: 20-06-2018 kl. 09.00 til 21-06-2018 kl. 16.30
 • Sted

  Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  16-05-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 7900,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 9500,00 kr. ekskl. moms.

Kvalitetsstyring i praksis

Der er forskel på at kende kravene til kvalitetssikring og så på at gøre det på den mest hensigtsmæssige måde i praksis. Få opbygget en effektiv kvalitetspraksis som giver værdi og er enkel og hurtig.

Indhold
På dette kursus får du en forståelse for nødvendigheden af kvalitetssikring og -styring og indsigt i opbygning af et kvalitetsstyringssystem i virksomheden. Du lærer, hvordan du får dit system tilpasset konkrete projekter, og hvordan du anvender digitale værktøjer til den praktiske kvalitetssikring.

Kursets centrale fokuspunkter er:

 • Erfaringer fra Byggeskadefonden m.fl.
 • Begreber og ansvarsforhold
 • Bekendtgørelse om kvalitetssikring og vejledning
 • Risikoområder
 • Projekt- og procesgranskning
 • Kontrol-, kvalitets- og tilsynsplan
 • Projektgennemgang
 • Styring af projektændringer og afvigelser
 • Drift - og vedligeholdelsesdokumentation
 • Digital aflevering

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe
Kurset er for alle medarbejdere med ansvar for kvalitetsplanlægning og -styring og indsamling af kvalitetsdokumentation.


Tilmeld dig herunder

Hotel Fredericia

 • Dato

  Fra: 18-06-2018 kl. 09.00 til 19-06-2018 kl. 16.00
 • Sted

  Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  14-05-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 8500,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 10200,00 kr. ekskl. moms.

Produktions- og entreprisestyring

Grundlaget for at tjene penge på sin entreprise ligger i god forberedelse, planlægning og styring. Kom på plads på en struktureret måde, når du har vundet en opgave, og inden du opstarter projektet.

Indhold
På kurset lærer du at anvende grundlæggende værktøjer til planlægning, opfølgning og rapportering, og du får større indsigt i værdien af værktøjernes brug i planlægningsfasen. Dermed bliver du bedre til planlægning og styring af din entreprise, og du sikrer en succesfuld gennemførelse.

Kursets centrale omdrejningspunkter er følgende:

 • Entrepriseoverdragelse og planlægning af planlægningen
 • Metodevalg
 • Valg af samarbejdspartnere
 • Arbejdsmiljø-, tids- og kvalitetsplanlægning
 • Leveranceplanlægning og logistik
 • Trimmet byggeproces
 • Risikovurdering
 • Opfølgning og økonomistyring
 • Evaluering af entrepriser og opsamling af ERFA-tal

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe

Kurset er for medarbejdere, som har ansvaret for planlægning og styring af entrepriser og egenproduktion i udførelsesfasen, uanset om man er leder af en fag-, hoved- eller totalentreprise.


Tilmeld dig herunder

Koldkærgård Konferencecenter Aarhus N

 • Dato

  Fra: 31-10-2017 kl. 10.00 til 03-11-2017 kl. 15.30
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  26-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 13800,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 16500,00 kr. ekskl. moms.

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

 • Dato

  Fra: 15-01-2018 kl. 10.00 til 18-01-2018 kl. 15.30
 • Sted

  Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  08-01-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 13800,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 16500,00 kr. ekskl. moms.

Projekteringsledelse

Bliv bedre til at planlægge og styre projekteringsforløbet. Deltagelse i dette kursus giver dig som leder et dybere kendskab til projekteringsledelse, og til hvordan projekteringsprocesserne bliver optimale.

Indhold
På dette kursus arbejder vi bl.a. med, hvor vigtigt det er at sikre en god styring af projekteringsprocessen, da grundlaget for projektets succesfulde gennemførelse bestemmes i projekteringsfasen.

Vi kommer blandt andet til at tage afsæt i følgende emner:

 • Projekteringsprocessen i et ledelsesmæssigt perspektiv
 • Projekteringslederens kompetencer
 • Projektorganisation og sammensætning af projektteam
 • Roller, pligter og ansvar vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Muligheder med anvendelse af digitale værktøjer
 • Procesværdier med afsæt i arkitektens arbejdsmetode
 • Budgettering og overvågning af projektøkonomi
 • Usikkerhedsvurdering med successiv-metoden
 • Ressourcestyring
 • Projekteringsmøder, projekteringsplan og beslutningsplan
 • Projektgranskning

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Forventet udbytte
Du får en bredere indsigt i de elementer, der knytter sig til projekteringsledelse, og du får kendskab til en række værktøjer til planlægning og styring af projekteringsforløbet.

Målgruppe
Kurset er for ledende medarbejdere hos totalentreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter med nogen erfaring i projekteringsledelse.


Tilmeld dig herunder

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

 • Dato

  Fra: 18-09-2017 kl. 10.00 til 20-09-2017 kl. 15.30
 • Sted

  Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  20-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 13600,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 16300,00 kr. ekskl. moms.

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

 • Dato

  Fra: 14-05-2018 kl. 10.00 til 16-05-2018 kl. 15.30
 • Sted

  Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  09-04-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 13800,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 16500,00 kr. ekskl. moms.

Risikostyring i større projekter

Bygge- og anlægsentrepriser er uløseligt forbundet med store risici. Tab på projekter koster hvert år branchen store summer. At byde på entrepriseopgaver kræver således en passende risikovillighed, som i sagens natur bør matches af en tilsvarende høj professionalisme inden for risikostyring.

Indhold
På dette todages internatkursus sætter vi rammen for risikostyringen fra tilbudsfasen til aflevering og gennemgår risikoanalysen med identificering af kontraktmæssige risici, relaterede økonomiske konsekvenser, og vurdering af entreprisens risikoprofil samt den efterfølgende risikohåndtering i entreprisegennemføringen, der sikrer, at virksomheden undgår eller imødegår risiciene bedst muligt.

Forventet udbytte
Du bliver klædt grundigt på til at løfte en proaktiv og professionel risikostyring for virksomhedens større projekter. Du lærer at identificere og vurdere den enkelte entreprises væsentlige juridiske, økonomiske og gennemføringsmæssige risici samt ikke mindst at håndtere disse risici effektivt under hele entreprisens gennemførsel på en systematisk, analytisk og erfaringsbaseret måde.

Målgruppe
Alle projektchefer og involverede medarbejdere med ansvar for bygge- og anlægsprojekter, der ønsker at have en struktureret tilgang til at håndtere og undgå risici.

Tilmeld dig herunder

Hotel Fredericia

 • Dato

  Fra: 23-01-2018 kl. 10.00 til 24-01-2018 kl. 15.30
 • Sted

  Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  19-12-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 10900,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 13200,00 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til et arrangement, eller oplever du problemer med tilmelding, kan du kontakte Kursus & Udvikling.

Telefon: 72 16 00 07
Email: kursus@danskbyggeri.dk

Rabat ved tidlig tilmelding

Få 10% i rabat på vores kurser, hvis du tilmelder dig minimum 6 uger før kursus-start!

Gælder alle vores åbne kurser undtagen arbejdsmiljø-, sektions- og lærlingekurser.

På vores uddannelser får du 5% i rabat ved tidlig tilmelding.

Tilmeld nyhedsbrev og vind et gavekort

Vil du have aktuelle kursustilbud og invitationer til relevante arrangementer? 

Så tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev. Samtidig deltager du automatisk i lodtrækningen et supergavekort på 200 kr.


Tilmeld dig her