Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Produktions- og procesoptimering

Du finder her en masse kurser, som hjælper virksomheden til at optimere processerne og arbejdsgangene. Vores undervisere har stor erfaring med jeres branche, og undervisningen er derfor 100% rettet jeres behov og udfordringer.

Geoteknik på byggepladsenForventet udbytte

På kurset får du større indsigt i de praktiske spørgsmål om komplicerede geotekniske forhold, og bedre forståelse for geotekniske kontroller og funderingsmetoder. Desuden større viden om udførelse af interimsforanstaltninger.

 

Indhold 

 • Danske jordarter, herunder jordartsbedømmelser og klassifikation
 • Geoteknisk kontrol og den geotekniske rapport
 • Funderingsmetoder og funderingsuheld
 • Regler for funderingsarbejder
 • Byggegruber og grundvandssænkning
 • Interimsforanstaltninger

 
Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

 

Målgruppe

Kurset er for projekt-, produktions- og entrepriseledere samt arbejdsledere, der beskæftiger sig med geotekniske discipliner på byggepladserne.

 

 

Tilmeld dig herunder

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

 • Dato

  Fra: 07-11-2017 kl. 10.00 til 08-11-2017 kl. 16.00
 • Sted

  Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
 • Underviser / mødeansvarlig

  Morten Schousboe Rasmussen, Züblin A/S, Thomas Carentius Larsen, GEO
 • Sidste tilmeldingsfrist

  03-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 8900,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 10700,00 kr. ekskl. moms.

Grundkursus i byggepladsstyring

Kurset er et nødvendigt fundament for den, som skal lede og gennemføre en entreprise.

Indhold

 • Byggepladsens planlægning, etablering og drift
 • Arbejdsmiljøroller
 • Granskning og kvalitetssikring
 • Tidsplanlægning
 • Bemanding og tidsstyring
 • Anvendelse af principperne for det trimmede byggeri
 • Samarbejdet på byggepladsen

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Forventet udbytte
Du får større forståelse for nødvendigheden af en god planlægning, som kan sikre projektets fremdrift. Du får indsigt i samspillet mellem arbejdslederens daglige opgaver og pligter, og den mere langsigtede planlægning af projektet i bred forstand. 

Målgruppe
Kurset er for arbejdsledere, sjakbajser,kommende og nuværende formænd. Nyuddannede ingeniører og kontruktører kan med fordel deltage i kurset, for at få en hurtigere indsigt i den praktiske byggeproces. 

 

Tilmeld dig herunder

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

 • Dato

  Fra: 20-11-2017 kl. 10.00 til 22-11-2017 kl. 15.30
 • Sted

  Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  16-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 10600,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 12700,00 kr. ekskl. moms.

Koldkærgård Konferencecenter Aarhus N

 • Dato

  Fra: 19-02-2018 kl. 10.00 til 21-02-2018 kl. 15.30
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  12-02-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 10600,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 12700,00 kr. ekskl. moms.

Kalkulationsteknik 1 - detailkalkulation

På dette kursus lærer du at anvende de forskellige kalkulationsmetoder og opmålingsprincipper, som er nødvendige for at regne den "rigtige" pris, og om alle de forhold som har betydning for denne udregning

Indhold

 • Økonomibegreber og -sammenhænge
 • Opmålingsprincipper og opmåling i forskellige programmer
 • Prissætning og opbygning af enhedspriser
 • Kalkulering af traditionelle fag- og hovedentrepriser
 • Anvendelse af forskellige kalkulationsprogrammer
 • Tilbudsloven
 • Regler og aftaleforhold i tilbudsfasen
 • Anvendelse af digitale værktøjer

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen. 

Målgruppe
Kurset er for tilbuds- og kalkulationsmedarbejdere med ingen eller begrænset erfaring.

 

Tilmeld dig herunder

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

 • Dato

  Fra: 07-05-2018 kl. 09.30 til 09-05-2018 kl. 16.00
 • Sted

  Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  02-04-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 10600,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 12700,00 kr. ekskl. moms.

Kalkulationsteknik 2 - overslagskalkulation

På dette kursus fokuseres der på, hvordan man beregner en pris på et "tyndt" projektgrundlag, og hvordan man kan beregne en overslagspris i de tidlige faser af byggeprocessen

Forventet udbytte 
Du får styrket din helhedsforståelse af tilbudsforløbet og prisfastsættelsen af projekter uanset på hvilket stadie, de måtte befinde sig i byggeprocessen. Du lærer at anvende de forskellige kalkulationsmetoder og får indsigt i, hvordan du understøtter anvendelsen af nye samarbejdsformer.

Indhold

 • Metodevalg
 • Prækvalifikation
 • Valg af kalkulationsmetoder
 • Overslagskalkulation
 • Risikovurdering
 • Successiv kalkulation
 • Opbygning af prisbase
 • Krav til indsamling af ERFA-tal
 • Valg af samarbejdspartnere
 • Strategi og prisfastsættelse

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe
Medarbejdere med nogen erfaring i kalkulation og tilbudsgivning samt medarbejdere, som skal assistere ved bearbejdelsen af projekter i udviklingsfasen.

Kurset er en overbygning til kurset "Kalkulationsteknik 1 - detailkalkulation", som giver en naturlig indføring i kalkulation og prisopbygning af traditionelle fag- og hovedentrepriser.

 

Tilmeld dig herunder

Hotel Fredericia

 • Dato

  Fra: 20-06-2018 kl. 09.00 til 21-06-2018 kl. 16.30
 • Sted

  Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  16-05-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 7900,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 9500,00 kr. ekskl. moms.

Kvalitetsstyring i praksis


Forventet udbytte:

Du får en forståelse for nødvendigheden af kvalitetssikring og -styring og indsigt i opbygning af et kvalitetsstyringssystem i virksomheden. Du lærer hvordan du får dit system tilpasset konkrete projekter, og hvordan du anvender digitale værktøjer til den praktiske kvalitetssikring. Her fokuseres på at kvalitetssikre risikoområder, og det som giver mening og værdi for virksomheden.

 

Indhold: 

 • Erfaringer fra Byggeskadefonden m.fl.
 • Begreber og ansvarsforhold
 • Bekendtgørelse om kvalitetssikring og vejledning
 • Risikoområder
 • Projekt- og procesgranskning
 • Kontrol-, kvalitets- og tilsynsplan
 • Projektgennemgang
 • Styring af projektændringer og afvigelser
 • Drift - og vedligeholdelsesdokumentation
 • Digital aflevering

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen. 

 

Målgruppe: 

Kurset er for alle medarbejdere med ansvar for kvalitetsplanlægning og -styring og indsamling af kvalitetsdokumentation.

 

 

Tilmeld dig herunder

Hotel Fredericia

 • Dato

  Fra: 18-06-2018 kl. 09.00 til 19-06-2018 kl. 16.00
 • Sted

  Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  14-05-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 8500,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 10200,00 kr. ekskl. moms.

Produktions- og entreprisestyringForventet udbytte

På kurset lærer du at anvende grundlæggende værktøjer til planlægning, opfølgning og rapportering, og du får større indsigt i værdien af værktøjernes brug i planlægningsfasen. Dermed bliver du bedre til planlægning og styring af din entreprise, og dermed sikrer du en succesfuld gennemførelse. 

 

Indhold 

 • Entrepriseoverdragelse og planlægning af planlægningen
 • Metodevalg
 • Valg af samarbejdspartnere
 • Arbejdsmiljø- og kvalitetsplanlægning
 • Tidsplanlægning
 • Leveranceplanlægning og logistik
 • Trimmet byggeproces
 • Risikovurdering
 • Opfølgning og økonomistyring
 • Evaluering af entrepriser og opsamling af ERFA-tal


Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

 

Målgruppe

Kurset er for medarbejdere, som har ansvaret for planlægning og styring af entrepriser og egenproduktion i udførelsesfasen, uanset om man er leder af en fag-, hoved- eller totalentreprise.

 

 

Tilmeld dig herunder

Koldkærgård Konferencecenter Aarhus N

 • Dato

  Fra: 31-10-2017 kl. 10.00 til 03-11-2017 kl. 15.30
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  26-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 13800,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 16500,00 kr. ekskl. moms.

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

 • Dato

  Fra: 15-01-2018 kl. 10.00 til 18-01-2018 kl. 15.30
 • Sted

  Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  08-01-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 13800,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 16500,00 kr. ekskl. moms.

ProjekteringsledelseForventet udbytte

På kurset får du bredere indsigt i de elementer, der knytter sig til projekteringsledelse, og du får desuden indsigt i en række værktøjer til planlægning og styring af projekteringsforløbet.

 

Her arbejdes bl.a. med hvor vigtigt det er med styring af projekteringsprocessen, da grundlaget for projektets succesfulde gennemførelse bestemmes i projekteringsfasen.

 

Indhold

 • Hvad er projekteringsledelse?
 • Projekteringsprocessen i et ledelsesmæssigt perspektiv
 • Projekteringslederens kompetencer
 • Projektorganisation og sammensætning af projektteam
 • Ledelse generelt
 • ABR et aftalegrundlag
 • Roller, pligter og ansvar vedr. arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Muligheder med anvendelse af digitale værktøjer
 • Procesværdier med afsæt i arkitektens arbejdsmetode
 • Projekteringsplanlægning
 • Budgettering og overvågning af projektøkonomi
 • Usikkerhedsvurdering med successiv-metoden
 • Ressourcestyring
 • Projekteringsmøder, projekteringsplan og beslutningsplan
 • Trimmet projektering
 • Myndighedsforhold
 • Checklister og grænsefladestyring
 • Projektgranskning


Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

 

Målgruppe

Kurset er for ledende medarbejdere hos totalentreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter med nogen erfaring i projekteringsledelse.

 

 

Tilmeld dig herunder

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

 • Dato

  Fra: 18-09-2017 kl. 10.00 til 20-09-2017 kl. 15.30
 • Sted

  Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  14-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 13600,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 16300,00 kr. ekskl. moms.

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

 • Dato

  Fra: 14-05-2018 kl. 10.00 til 16-05-2018 kl. 15.30
 • Sted

  Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  09-04-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 13800,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 16500,00 kr. ekskl. moms.

Risikostyring i større projekterBygge- og anlægsentrepriser er uløseligt forbundet med store risici. Tab på projekter koster hvert år branchen store summer. At byde på entrepriseopgaver kræver således en passende risikovillighed, som i sagens natur bør matches af en tilsvarende høj professionalisme inden for risikostyring.

Hvem bør deltage?
Alle projektchefer og involverede medarbejdere med ansvar for bygge- og anlægsprojekter, der ønsker at have en struktureret tilgang til at håndtere og undgå risici.

Kursusindhold
Dette to dages internatkursus klæder dig, som leder med projektansvar, grundigt på til at løfte en proaktiv og professionel risikostyring for virksomhedens større projekter. Du lærer at identificere og vurdere den enkelte entreprises væsentlige juridiske, økonomiske og gennemføringsmæssige risici samt ikke mindst at håndtere disse risici effektivt under hele entreprisens gennemførsel på en systematisk, analytisk og erfaringsbaseret måde.

På de to dage sætter vi rammen for risikostyringen fra tilbudsfasen til aflevering og gennemgår risikoanalysen med identificering af kontraktmæssige risici, relaterede økonomiske konsekvenser, og vurdering af entreprisens risikoprofil samt den efterfølgende risikohåndtering i entreprisegennemføringen, der sikrer at virksomheden undgår eller imødegår risiciene bedst muligt.Tilmeld dig herunder

Hotel Fredericia

 • Dato

  Fra: 23-01-2018 kl. 10.00 til 24-01-2018 kl. 15.30
 • Sted

  Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  19-12-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 10900,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 13200,00 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til et arrangement, eller oplever du problemer med tilmelding, kan du kontakte Kursus & Udvikling.

Telefon: 72 16 00 07
Email: kursus@danskbyggeri.dk

Rabat ved tidlig tilmelding

Få 10% i rabat på vores kurser, hvis du tilmelder dig minimum 6 uger før kursus-start!

Gælder alle vores åbne kurser undtagen arbejdsmiljø-, sektions- og lærlingekurser.

På vores uddannelser får du 5% i rabat ved tidlig tilmelding.

Tilmeld nyhedsbrev og vind biografbilletter

Vil du have aktuelle kursustilbud og invitationer til relevante arrangementer? 

Så tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev. Samtidig deltager du automatisk i lodtrækningen et supergavekort på 200 kr.


Tilmeld dig her

Vinderne i april og maj var: 

Cecilie og Mette