Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Jura og overenskomster

Lær at navigere i de regelsæt, som er gældende for branchen i forhold til entreprise- og arbejdsret

Kurserne henvender sig til alle, der beskæftiger sig med opgaver, hvor kendskab til de juridiske regler indenfor entrepriseforhold er af betydning.

Se hvilke kurser vi udbyder indenfor emnet nedenfor.

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

Du får 10% i rabat, hvis du tilmelder dig et kursus i denne kategori minimum 6 uger før kursusstart. Gælder dog ikke AB 92-modulkurser.

AB 92, Modul III: Mangler og afslutning af en entreprise

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?  Modul 3 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelsansvar, og parternes hæveadgang og AB92’s regler for løsning af tvister.

 • 4/12 2017 kl. 14.00-17.00

  Sabro

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Ekstra kursus udbudt af Dansk Byggeri Østjylland på grund af stor efterspørgsel

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?
Modul 3 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelansvar, og parternes hæveadgang og AB 92's regler for løsning af tvister


Indhold
AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På Modul 3 får du et overblik over AB 92's bestemmelser om entreprenørens mangelansvar. Vi vil blandt andet gennemgå spørgsmål som:

 • Hvornår foreligger der en mangel?
 • Hvordan er entreprenørens afhjælpningspligt?
 • Hvornår ophører entreprenørens mangelansvar?

På modulet får du desuden en gennemgang af, hvornår partnerne er berettiget til at ophæve en entrepriseaftale, og hvilke mulilgheder for tvistløsning der ligger i AB 92.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra hverdagen.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:

 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

OBS.
Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018, hvorefter kurser baseret på de nye AB-vilkår, vil blive udbudt. Du vil i foråret kunne finde disse kommende kurser på danskbyggeri.dk/jurakurser


Arbejdsret og overenskomstforhold

På dette todages internatkursus kommer du hele vejen rundt om de relevante arbejdsretlige og overenskomstmæssige forhold, der er gældende for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

 • 23/1 2018 til 24/1 2018

  Middelfart

På dette todages internatkursus kommer du hele vejen rundt om de relevante arbejdsretlige og overenskomstmæssige forhold, der er gældende for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

Indhold
Med udgangspunkt i samspillet mellem arbejdsmarkedets organisationer gennemgår vi forholdene for de særligt beskyttede medarbejdergrupper, udfordringerne ved at ansætte og afskedige medarbejdere, muligheder og udfordringer for placering af arbejdstid samt øvrige helt centrale forhold.

Du bliver desuden klædt på til ledelsesmæssigt at håndtere reglerne om løn og akkordforhold korrekt og sætte de rigtige rammer for fravær på byggepladsen.

Kom og få den nødvendige viden og indsigt i de arbejdsretlige og overenskomstmæssige forhold, der er bestemmende for arbejdet på byggepladsen og i virksomheden.

På kurset kommer vi bl.a. omkring følgende emner:

 • Arbejdsrettens grundregler og arbejdsmarkedets organisationer
 • Ansættelse og afskedigelse
 • Fagretlige uoverensstemmelser
 • Tillids- og sikkerhedsrepræsentant
 • Løn- og akkordforhold
 • Fravær og arbejdstid

Undervisningsform
Kurset veksler mellem gennemgang af regler og bestemmelser og løsning af opgaver i grupper. De praktiske problemstillinger, der relaterer sig til administration og anvendelse, drøftes med inddragelse af din egen dagligdag.

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe
Arbejds- og entrepriseledere med ansættelsesmæssige ledelsesopgaver for medarbejdere, der udfører arbejde inden for Dansk Byggeris timelønsoverenskomster.


Entrepriseret 1 - AB 92 og tilbudsloven

Entrepriseret 1 er for dig, der gerne vil have overblik over de regler, der gælder for både små og store byggesager.

 • 13/12 2017 til 14/12 2017

  Århus N

  Ledige pladser: 4

Entrepriseret 1 er for dig, der gerne vil have overblik over de regler, der gælder for både små og store byggesager.

Indhold
Kurset omhandler AB 92, udbudsret og aftaleret og klæder dig godt på til de spørgsmål, som stort set altid opstår under en byggesag.

På kurset får du et solidt overblik over de regler, der knytter sig til AB 92. Vi kommer rundt om både aftaleindgåelse, udførelse og aflevering, ligesom vi gennemgår reglerne for behandling af tvister. Du får desuden kendskab til de kontraktretlige regler i aftaleloven, og du vil få en grundlæggende forståelse af tilbudsloven og de begreber og principper, der arbejdes med inden for udbudsretten.

Kurset har særlig vægt på aktuelle problemstillinger fra den praktiske hverdag, og derfor vil der i løbet af undervisningen være mulighed for at diskutere egne problemstillinger, ligesom der vil blive inddraget en række eksempler fra retspraksis.

Kurset varer to dage, og det forventes, at deltagerne overnatter på kursusstedet, hvor der vil være mulighed for at netværke.

Målgruppe

Kurset er for alle, der har brug for overblik over de grundlæggende juridiske regler inden for entrepriseforhold. Der kræves intet særligt forkundskab til emnerne.

OBS.

Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018, hvorefter kurser baseret på de nye AB-vilkår, vil blive udbudt. Du vil i foråret kunne finde disse kommende kurser på danskbyggeri.dk/jurakurser


Entrepriseret 2 - Juridisk risikoidentificering og -styring

Entrepriseret 2 er for dig, der gerne vil blive bedre til at identificere og styre de forskellige risici, der opstår i den praktiske håndtering af en byggesag fra start til slut.

 • 16/1 2018 til 17/1 2018

  Århus N

Entrepriseret 2 er for dig, der gerne vil blive bedre til at identificere og styre de forskellige risici, der opstår i den praktiske håndtering af en byggesag fra start til slut.

Indhold
Undervisningen på Entrepriseret 2 er case-baseret og kræver din aktive deltagelse. Kurset har særligt fokus på at lære dig, hvordan du kan håndtere eventuelle juridiske risici i forbindelse med tilbudsfasen og under byggeriets udførelse. 

På kurset vil vi blandt andet gennemgå spørgsmål som:

 • Hvilken betydning har fravigelser fra AB 92 / ABT 93?
 • Hvilke muligheder er der for at forhandle med en offentlig bygherre?
 • Hvem kan træffe (bindende) afgørelser om ekstra- og/eller ændringsarbejder under byggeriets udførelse?

Undervisningsform
Læringen gennem dette kursus foregår via gruppeorienteret arbejde, rollespil og diskussioner, og opgaverne løses og gennemgås mundtligt. Det er en fordel, hvis du har gennemført Entrepriseret 1 forud for dette kursus, men det er ikke et krav.
Kurset varer to dage, og det forventes, at deltagerne overnatter på kursusstedet, hvor der vil være mulighed for at netværke.

Målgruppe
Kurset er for byggeledere, projektledere, tilsynsførende, rådgivere eller for dig, der har en vis erfaring med gennemførelse af byggeri.

OBS.

Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018, hvorefter kurser baseret på de nye AB-vilkår, vil blive udbudt. Du vil i foråret kunne finde disse kommende kurser på danskbyggeri.dk/jurakurser


Webinar om Persondataforordningen

Har du styr på din virksomheds persondata? Ellers risikerer du betydelige bøder, når databeskyttelsesforordningen træder i kraft den 25. maj 2018. Webinaret er kun for medlemmer af Dansk Byggeri, og det er gratis at deltage.

 • 23/11 2017 kl. 15.00-16.00

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Har du styr på din virksomheds persondata? Ellers risikerer du betydelige bøder, når databeskyttelsesforordningen træder i kraft den 25. maj 2018. Webinaret er kun for medlemmer af Dansk Byggeri, og det er gratis at deltage.

Persondataforordning afløser den nuværende Persondatalov og regulerer bl.a., hvornår og hvordan virksomhederne må registrere oplysninger om medarbejdere f.eks. CPR-numre, adresser, kontonumre, elektroniske tidsregistreringer m.v.

Ændringer
Med den nye Persondataforordning sker der en række ændringer i forhold til den nuværende Persondatalov.

 • Væsentligt forhøjet bødeniveau
 • Skærpede dokumentationskrav
 • Skærpede krav til samtykke fra den registrerede person
 • Retten til at blive glemt
 • Offentlige og private virksomheder skal udpege en databeskyttelsesansvarlig
 • Virksomheden skal informere relevante myndigheder

Passer tidspunktet dig dårligt? Så tilmeld dig alligevel – du kan se en optaget version af webinaret på et senere tidspunkt.

Hvad er et webinar?
Et webinar er et kort gå hjem-møde, hvor deltagerne sidder hjemme ved deres egen skærm og ser underviseren live. Underviseren kan ikke se deltagerne, og deltagerne kan ikke se hinanden. 

Deltagerne har undervejs mulighed for at skrive spørgsmål til underviseren.

Vigtig information
Det er vigtigt, du indtaster din e-mailadresse ved tilmeldingen. Vi sender dig et par dage inden et link, som du skal bruge til at deltage i webinaret.

Det tekniske
Du kan deltage via PC eller iPad. Vi anbefaler, at du benytter de nyeste browser-versioner af enten Safari, Chrome eller Internet Explorer, samt at Adobe flash er opdateret på din computer.
Du kan teste dit system ved at klikke her  

Har du behov for support, kan du kontakte Rasmus Dilling Møller fra IDA på rdm@ida.dk

 
God fornøjelse med webinaret!