Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Jura og overenskomster

Lær at navigere i de regelsæt, som er gældende for branchen i forhold til entreprise- og arbejdsret

Kurserne henvender sig til alle, der beskæftiger sig med opgaver, hvor kendskab til de juridiske regler indenfor entrepriseforhold er af betydning.

Se hvilke kurser vi udbyder indenfor emnet nedenfor.

AB 92, Modul II: Udførelse og aflevering

Kurset udbydes af Dansk Byggeri Lolland-Falster og Dansk Byggeri Sjælland

Modul 2 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, som gælder for tidsfristforlængelse, aflevering, betaling - samt de regler, der gælder for ændringsarbejde og uforudsete forhold i AB 92. 

Indhold
Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?

AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På Modul 2 får du et overblik over AB 92's bestemmelser om entreprenørens og bygherrens ret til ekstra tid og eventuel ekstra betaling - samt de regler, som gælder i tilfælde, hvor entreprenøren ikke har ret til ekstra tid.

Vi gennemgår desuden AB 92's bestemmelser om ændringsarbejder og uforudsete forhold, ligesom vi gennemgår reglerne omkring betaling og afleveringsforretning.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Murersektionen og Træsektionen yder desuden 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Holberggård, Vordingborg

 • Dato

  Fra: 23-05-2017 kl. 14.00 til 23-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Strandgaardsvej 8, 4760 Vordingborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Janus Schädler Honoré
 • Sidste tilmeldingsfrist

  21-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfristen er overskredet.

AB 92, Modul III: Mangler og afslutning af en entreprise

Kurset den 29. maj 2017 udbydes af Dansk Byggeri Østjylland
Kurset den 12. oktober 2017 udbydes af Dansk Byggeri Lolland-Falster og Dansk Byggeri Sjælland

Modul 3 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelansvar, og parternes hæveadgang og AB 92's regler for løsning af tvister.


Indhold
Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?

AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På Modul 3 får du et overblik over AB 92's bestemmelser om entreprenørens mangelansvar. Vi vil blandt andet gennemgå spørgsmål som:

 • Hvornår foreligger der en mangel?
 • Hvordan er entreprenørens afhjælpningspligt?
 • Hvornår ophører entreprenørens mangelansvar?

På modulet får du desuden en gennemgang af, hvornår partnerne er berettiget til at ophæve en entrepriseaftale, og hvilke mulilgheder for tvistløsning der ligger i AB 92.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra hverdagen.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.

Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding.

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 29-05-2017 kl. 14.00 til 29-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Laura Hyang Kroer Madsen
 • Sidste tilmeldingsfrist

  15-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af en lokalforening 0,00 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Holberggård, Vordingborg

 • Dato

  Fra: 12-10-2017 kl. 14.00 til 12-10-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Strandgaardsvej 8, 4760 Vordingborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  28-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Entrepriseret 1 - AB 92 og tilbudslovenSavner du overblik over de entrepriseretlige regler, herunder AB 92 og reglerne om udbud og aftaleindgåelse?

 

Indhold: 

Entrepriseret 1 er for dig, der gerne vil have overblik over de regler, der gælder for både små og store byggesager. Kurset omhandler entrepriseret (særligt AB 92), udbudsret og aftaleret, så du er godt klædt på til de spørgsmål, som stort set altid opstår under en byggesag.

På kurset får du som deltager et solidt overblik over de regler, der knytter sig til AB 92. Vi kommer rundt om både aftaleindgåelse, udførelse og aflevering, ligesom vi gennemgår reglerne for behandling af tvister. På kurset får du desuden kendskab til de kontraktretlige regler i aftaleloven, og du vil få en grundlæggende forståelse af tilbudsloven og de begreber og principper, der arbejdes med inden for udbudsretten.

Kurset har særlig vægt på aktuelle problemstillinger fra den praktiske hverdag, og derfor vil der i løbet af undervisningen være mulighed for at diskutere egne problemstillinger, ligesom der vil blive inddraget en række eksempler fra retspraksis.

Juridisk afdeling står for undervisningen, der vil bestå i en gennemgang af de relevante regler, og gerne med aktiv deltagelse fra deltagerne. Gennemgangen af reglerne bliver suppleret med gruppeopgaver, der løses og gennemgås i fællesskab.

Kurset varer to dage, og det forventes, at du overnatter på kursusstedet, hvor der vil være mulighed for at netværke med de andre kursusdeltagere.

Målgruppe:

Kurset er for alle, der har brug for overblik over de grundlæggende juridiske regler inden for entrepriseforhold. Der kræves ingen særlig forkundskab til emnerne.

 

 

Tilmeld dig herunder

Koldkærgård Konferencecenter Aarhus N

 • Dato

  Fra: 05-09-2017 kl. 10.15 til 06-09-2017 kl. 15.15
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  01-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 5700,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 6900,00 kr. ekskl. moms.

Tune Kursuscenter, Greve

 • Dato

  Fra: 14-11-2017 kl. 10.15 til 15-11-2017 kl. 15.15
 • Sted

  Grevevej 20, 2670 Greve
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  10-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 5700,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 6900,00 kr. ekskl. moms.

Entrepriseret 2 - Juridisk risikoidentificering og -styring


Indhold: 

Entrepriseret 2 er for dig, der gerne vil blive bedre til at identificere og styre de forskellige risici, der opstår i den praktiske håndtering af en byggesag fra start til slut.

Undervisningen på Entrepriseret 2 er case-baseret og kræver din aktive deltagelse. Kurset har særligt fokus på at lære dig som deltager, hvordan du kan håndtere eventuelle juridiske risici i forbindelse med tilbudsfasen og under byggeriets udførelse. 

På kurset vil vi blandt andet gennemgå spørgsmål som:

 • Hvilken betydning har fravigelser fra AB 92 / ABT 93?
 • Hvilke muligheder er der for at forhandle med en offentlig bygherre?
 • Hvem kan træffe (bindende) afgørelser om ekstra- og/eller ændringsarbejder under byggeriets udførelse?

Læringen gennem dette kursus foregår via gruppeorienteret arbejde, rollespil og diskussioner, og opgaverne løses og gennemgås mundtligt. Det er en fordel, hvis du har gennemført Entrepriseret 1 forud for dette kursus, men det er ikke et krav.

Kurset varer to dage. Det forventes, at du overnatter på kursusstedet, hvor der vil være mulighed for at netværke med de andre deltagere.

Målgruppe:

Kurset er for byggeledere, projektledere, tilsynsførende, rådgivere eller for dig, der har en vis erfaring med gennemførelse af byggeri.

 

 

Tilmeld dig herunder

Tune Kursuscenter, Greve

 • Dato

  Fra: 10-10-2017 kl. 09.00 til 11-10-2017 kl. 15.30
 • Sted

  Grevevej 20, 2670 Greve
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  05-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 5700,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 6900,00 kr. ekskl. moms.

Fravigelser til AB 92 og kontraktvilkår ved arbejde for offentlige bygherrer

Arbejder du for offentlige bygherrer, og savner du overblik over, hvilken betydning bygherrens standardfravigelser og kontraktvilkår har for dine forpligtelser og den risiko, du påtager dig som entreprenør?

Indhold
Kurset om fravigelser til AB 92 og kontraktvilkår ved arbejde for offentlige bygherrer er for dig, der arbejder for offentlige bygherrer og ofte bliver præsenteret for omfattende standardfravigelser til bestemmelserne i AB 92.

På kurset vil betydningen af ofte anvendte fravigelser til AB 92 blive gennemgået. Hvad betyder fravigelserne reelt?

Med udgangspunkt i eksempler fra faktiske udbud vil den nærmere rækkevidde af fravigelserne blive gennemgået - både for så vidt angår de enkelte fravigelser såvel som kombinationen af flere fravigelser i forening.

Herudover vil de entreprise- og udbudsretlige betingelser for at pålægge entreprenøren sociale klausuler og kædeansvar blive berørt.

Undervisningen bygger på praktiske eksempler og vil i høj grad være dialogbaseret. Aktiv deltagelse vil således øge udbyttet af kurset.

Målgruppe
Kurset er primært for medarbejdere i virksomheder, der ofte arbejder for offentlige bygherrer eller andre bygherrer, som benytter sig af faste standardfravigelser til AB 92.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Murersektionen og Træsektionen yder desuden 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Hotel OPUS, Horsens

 • Dato

  Fra: 12-06-2017 kl. 14.00 til 12-06-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Egebjergvej 1, 8700 Horsens
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  29-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Markedsføringsret for entreprenører og andre udførende

Den 1. juli 2017 træder en ny markedsføringslov i kraft, som får betydning for dig som entreprenør og udførende virksomhed.

Markedsføringsloven har stor betydning for alle virksomheder i Danmark, og med den nye markedsføringslov følger en række ændringer, som det er vigtigt at være opmærksom på. Hvis du har et par timer til at høre om de vigtigste punkter om markedsføringsret for entreprenører og andre udførende, så sørger vi for et spændende oplæg, kaffe og kage.

Oplægget er gratis og vil blive holdt i et samarbejde mellem Dansk Byggeris juridiske afdeling og Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab - der er lagt op til en interessant eftermiddag! Tilmeld dig herunder

Koldkærgaard Konferencecenter, Aarhus N

 • Dato

  Fra: 28-06-2017 kl. 14.30 til 28-06-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Louise Dahl Krath Jensen
 • Sidste tilmeldingsfrist

  07-06-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr medlem af Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.

Tune Kursuscenter, Greve

 • Dato

  Fra: 29-06-2017 kl. 14.30 til 29-06-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Grevevej 20, 2670 Greve
 • Underviser / mødeansvarlig

  Louise Dahl Krath Jensen
 • Sidste tilmeldingsfrist

  31-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr medlem af Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til et arrangement, eller oplever du problemer med tilmelding, kan du kontakte Kursus & Udvikling.

Telefon: 72 16 00 07
Email: kursus@danskbyggeri.dk

Rabat ved tidlig tilmelding

Få 10% i rabat på vores kurser, hvis du tilmelder dig minimum 6 uger før kursus-start!

Gælder alle vores åbne kurser undtagen arbejdsmiljø-, sektions- og lærlingekurser.

På vores uddannelser får du 5% i rabat ved tidlig tilmelding.

Tilmeld nyhedsbrev og vind biografbilletter

Vil du have aktuelle kursustilbud og invitationer til relevante arrangementer? 

Så tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev. Samtidig deltager du automatisk i lodtrækningen et supergavekort på 200 kr.


Tilmeld dig her