Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gå-hjem-møder & aktuelle tilbud fra sektioner og regioner

Dansk Byggeri afholder en række kurser, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner og regioner, og som har særligt fokus på et eller flere fagområder

Nedenfor kan du se, hvilke kursustilbud din sektion eller region udbyder. Nogle af tilbuddene er afholdt af flere sektioner eller regioner.

Mange af sektionerne yder tilskud til deltagergebyret - det kan du læse mere om under hvert enkelt arrangement. 

AB 92, Modul III: Mangler og afslutning af en entreprise

Kurset udbydes af Dansk Byggeri Lolland-Falster og Sjælland

Modul 3 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelansvar, og parternes hæveadgang og AB 92's regler for løsning af tvister.


Indhold
Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?

AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På Modul 3 får du et overblik over AB 92's bestemmelser om entreprenørens mangelansvar. Vi vil blandt andet gennemgå spørgsmål som:

 • Hvornår foreligger der en mangel?
 • Hvordan er entreprenørens afhjælpningspligt?
 • Hvornår ophører entreprenørens mangelansvar?

På modulet får du desuden en gennemgang af, hvornår partnerne er berettiget til at ophæve en entrepriseaftale, og hvilke mulilgheder for tvistløsning der ligger i AB 92.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra hverdagen.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Murersektionen og Træsektionen yder desuden 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Holberggård, Vordingborg

 • Dato

  Fra: 12-10-2017 kl. 14.00 til 12-10-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Strandgaardsvej 8, 4760 Vordingborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling, Dansk Byggeri
 • Sidste tilmeldingsfrist

  28-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Besøg i Royal Arena


Murersektionen og Træsektionen Hovedstaden og Nordsjælland inviterer på rundvisning i Royal Arena

Torsdag den 24. august 2017 kl. 15.00-16.00

Kom med bag kulisserne i Royal Arena - Københavns nye og elegante multiarena, hvor adskillige verdensberømte musikere allerede har optrådt foran tusindvis af koncertgæster.

Med sit gennemtænkte design og klassiske, nordiske udseende er arenaen en visuel perle - både indvendigt og udvendigt.

Rundvisningen varer ca. 45 min. og efterfølgende byder vi på en vand/sodavand.

Pris
Deltagergebyret for arrangementet er 220 kr. ekskl. moms.

Murersektionen og Træsektionen yder 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.

Det maksimale deltagerantal er 30.

Tilmeld dig herunder

Royal Arena, Indgang V2, København S

 • Dato

  Fra: 24-08-2017 kl. 15.00 til 24-08-2017 kl. 16.00
 • Sted

  Hannemanns Allé 18, 2300 København S
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jesper Juul Sørensen
 • Sidste tilmeldingsfrist

  13-07-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 220,00 kr. ekskl. moms.

Gulvmodulet - Entreprisestyring

På modulet gennemgår deltagerne forskellige faser i en gulventreprise, med fokus på de økonomiske- og juridiske perspektiver. Deltagerne får indsigt i sammenhængen mellem virksomhedens driftsbudget og de afgivne priser, samt vigtigste forhold ved indgåelse og udførelse af gulventreprisekontrakter.

Undervisningen er bygget op omkring case opgaver, hvor teori kobles med praksis. Modulet afsluttes ikke med eksamen, men du får løbende feedback og mulighed for at udviklinge et netværk med de øvrige deltagere.

Forventet udbytte

Deltagerne vil efter kurset være i stand til at træffe de bedste beslutninger undervejs i en gulventreprise, og være rustet til at gennemføre en entreprise med de dilemmaer og udfordringer, der er forbundet dermed. Dette indebærer at deltagerne lærer egne begrænsninger at kende og fremover kan vælge de rigtige opgaver, der kan skabe værdi for virksomheden.

Indhold

 • Kontraktforhandling
 • Gennemgang af projekt
 • Risikovurdering
 • Faldgruber
 • Muligheder og begrænsninger

 • Planlægning
 • Kvalitet
 • Arbejdsmiljø
 • Leverancer
 • Tid
 • Ressourcer

 • Udførelse
 • Tidsplanlægning
 • Byggemøder
 • Fremdrift
 • Prognoser

 • Aflevering
 • Drifts- og vedligeholdelse
 • 1- og 5 års gennemgange

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe

Målgruppen til Gulvmodulet er indehavere og ledende medarbejdere i Gulvsektionen og Gulvbranchen.

Gulvmodulet - Entreprisestyring koster 9.500 kr. pr. deltager ekskl. moms for undervisning, kursusmaterialer, forplejning og overnatning. Gulvsektionen og Gulvbranchen yder et tilskud til medlemmer, således at kursusprisen bliver på 3.500 kr. pr. deltager ekskl. moms. 

Afmeldingsbetingelser

Der ydes ikke tilskud ved udeblivelse eller afmelding i henhold til Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser.

Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50% af den fulde kursuspris på kr. 9.500 ekskl. moms. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart eller såfremt man ikke møder op, betales hele den fulde pris på kr. 9.500 ekskl. moms.

 

 

Tilmeld dig herunder

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

 • Dato

  Fra: 30-08-2017 kl. 08.30 til 31-08-2017 kl. 16.30
 • Sted

  Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard, Torben Hessing-Olsen
 • Sidste tilmeldingsfrist

  26-07-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Gulvbranchen 3500,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 9500,00 kr. ekskl. moms.

Hvordan undgår vi fugt i byggeriet

Dansk Byggeri samt Murersektionen og Træsektionen inviterer til kursus om fugt i byggeriet


Indhold
Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.

Bygningsreglementets kapitel 4 stiller krav om, at vi bygger tørt, så boliger bliver sunde og sikre for folk at bo i. 

På kurset kommer vi omkring følgende emner:

 • Hvor kommer fugten i bygningerne fra?
 • Hvordan minimeres og forebygges fugt i bygninger?
 • opbevaring og håndtering af materialer
 • kritiske materialer
 • foranstaltninger til beskyttelse mod fugt
 • bygbare løsninger
 • gode fugtløsninger
 • konstruktionsmæssige forhold

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Kursus & Udviklings til- og afmeldingsbetingelser er gældende. Sektionerne yder ikke tilskud til afmeldingsgebyrer og udeblivelser.


Tilmeld dig herunder

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 28-09-2017 kl. 14.00 til 28-09-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Niels Strange
 • Sidste tilmeldingsfrist

  31-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr – Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Medlem af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Markedsføringsret for entreprenører og andre udførende

Den 1. juli 2017 træder en ny markedsføringslov i kraft, som får betydning for dig som entreprenør og udførende virksomhed.

Markedsføringsloven har stor betydning for alle virksomheder i Danmark, og med den nye markedsføringslov følger en række ændringer, som det er vigtigt at være opmærksom på.

Hvis du har et par timer til at høre om de vigtigste punkter om markedsføringsret for entreprenører og andre udførende, så sørger vi for et spændende oplæg, kaffe og kage.

Oplægget er gratis og vil blive holdt i et samarbejde mellem Dansk Byggeris juridiske afdeling og Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab - der er lagt op til en interessant eftermiddag! Tilmeld dig herunder

Koldkærgaard Konferencecenter, Aarhus N

 • Dato

  Fra: 28-06-2017 kl. 14.30 til 28-06-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Louise Dahl Krath Jensen, Christian Prophet-Rannow
 • Sidste tilmeldingsfrist

  28-06-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr medlem af Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.

Tune Kursuscenter, Greve

 • Dato

  Fra: 29-06-2017 kl. 14.30 til 29-06-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Grevevej 20, 2670 Greve
 • Underviser / mødeansvarlig

  Louise Dahl Krath Jensen, Claus Ryberg Hoffmann
 • Sidste tilmeldingsfrist

  29-06-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr medlem af Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.

Metrobyggeriet

Murersektionen og Træsektionen Sjælland, inviterer til besøg på Metro-Cityringens byggeplads ved Nørrebroparken med efterfølgende frokost.


fredag den 1. september 2017 kl. 09.00-14.00

Mødested: Krogerupgade 49, 2200 København N

Find vej til Visitor Center Nørrebroparken

Program
Kl. 09.00  Velkomst
Kl. 10.15  Oplæg om Metrobyggeriet
Kl. 11.30  Besøg på Metro-Cityringens byggeplads ved Nørrebroparken
Kl. 12.30  Frokost på Nørrebro Spisehus, Bragesgade 5, 2200 København N

Læs mere om byggepladserne

Sikkerhed

 • Man skal altid have lange bukser på når man færdes på byggepladsen.
 • I får udleveret sikkerhedsudstyr på byggepladsen.
 • Byggepladsen egner sig desværre ikke til gangbesværede og kørestolsbrugere. Det er ikke muligt at medbringe kørestole, rollatorer eller barnevogne. Det er heller ikke tilladt at medbringe hunde eller andre kæledyr.
 • Man skal være over 18 år for at besøge en byggeplads

Pris
Deltagergebyret for arrangementet er 300 kr. ekskl. moms og inkluderer byggepladsbesøg og frokost.

Træsektionen yder 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.

Af sikkerhedshensyn er deltagerantallet begrænset til 20.


Tilmeld dig herunder

Visitor Center Nørrebroparken

 • Dato

  Fra: 01-09-2017 kl. 09.00 til 01-09-2017 kl. 14.00
 • Sted

  Krogerupgade 49, 2200 København N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Mads P. Gede
 • Sidste tilmeldingsfrist

  11-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Muresektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 300,00 kr. ekskl. moms.

Orientering om dit medlemskab af Dansk Byggeri

Orienteringsmøde om nyt medlemskab af Dansk Byggeri

Endnu engang velkommen til Dansk Byggeri. Vi er glade for, at du har valgt at være medlem hos os, og vi glæder os til at hjælpe og rådgive dig, når du har brug for det.

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

Arbejdsgiversekretariatet ved alt om overenskomster og ansættelsesretlige forhold, og ofte er det der, vores medlemmer først søger rådgivning. Men som medlem af Dansk Byggeri har du adgang til rådgivning og kurser på mange andre områder. Fx entrepriseret, arbejdsmiljø og byggeteknik.

På mødet giver vi dig et hurtigt indblik i Dansk Byggeris opbygning og dine muligheder for rådgivning. Og vi fortæller dig om de medlemsfordele, du kan benytte dig af som medlem af Dansk Byggeri.


Program
Kort orientering om Dansk Byggeris opbygning:

 • Regioner, sektioner, lokalforeninger
 • Arbejdsgiversekretariatet
 • Erhvervsjuridisk rådgivning
 • Arbejdsmiljø
 • Kursus og Udvikling
 • Region, uddannelse og arbejdsmarkedspolitik
 • Erhvervs- og brancheservice


Kort orientering om Dansk Byggeris hjemmeside, og hvordan du søger oplysninger, som hjælper dig i hverdagen:

 • Medlemsfordele
 • BYG Garanti
 • Tjen på dit medlemskab
 • Rabatordninger og medlemstilbud

Dansk Byggeri er vært ved en sandwich efter mødet.


Målgruppe
Nye medlemmer


Særligt tilbud
Hvis du har akut behov for rådgivning i en specifik sag i forbindelse med din optagelse i Dansk Byggeri, har du mulighed for at få en snak med Dansk Byggeris konsulent efter mødet. Det er nødvendigt, at du kontakter os på forhånd. Send en mail til kursus@danskbyggeri.dk, så vender vi tilbage til dig.


Afbud
Af hensyn til forplejning er det vigtigt, at du melder afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op.

Tilmeld dig herunder

Dansk Byggeri Servicekontor Århus

 • Dato

  Fra: 05-09-2017 kl. 14.00 til 05-09-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Agerbæksvej 17, 8240 Risskov
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jørgen Boje
 • Sidste tilmeldingsfrist

  30-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Dansk Byggeri, København

 • Dato

  Fra: 04-10-2017 kl. 14.00 til 04-10-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Nørre Voldgade 106, 1358 København K
 • Underviser / mødeansvarlig

  Thorsten Wilstrup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  28-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Idrætscenter Sportshotel Vejen

 • Dato

  Fra: 07-11-2017 kl. 14.00 til 07-11-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen
 • Underviser / mødeansvarlig

  Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  09-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Hotel Søparken, Aabybro

 • Dato

  Fra: 01-03-2018 kl. 14.00 til 01-03-2018 kl. 17.00
 • Sted

  Søparken 1, 9440 Aabybro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jørgen Boje
 • Sidste tilmeldingsfrist

  08-02-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Dansk Byggeri, København

 • Dato

  Fra: 26-04-2018 kl. 14.00 til 26-04-2018 kl. 17.30
 • Sted

  Nørre Voldgade 106, 1358 København K
 • Underviser / mødeansvarlig

  Thorsten Wilstrup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  20-04-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Idrætscenter Sportshotel Vejen

 • Dato

  Fra: 29-05-2018 kl. 14.00 til 29-05-2018 kl. 17.00
 • Sted

  Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen
 • Underviser / mødeansvarlig

  Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  30-04-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Overenskomst og akkordforhold - Træ

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.

Indhold
På dette kursus er hovedvægten lagt på at give deltagerne praktisk kendskab til overenskomstens akkordmuligheder.

På kurset vil følgende elementer indgå:

 • Den danske model – hvad er den, og hvilken betydning har den?
 • Gennemgang af Hovedaftalens vigtigste elementer
 • Detaljeret gennemgang af overenskomstens akkordregler – herunder tildelinger, akkordaftaler og akkorderinger
 • Gennemgang af svendeprislistens generelle bestemmelser

I gennemgangen af ovenstående regler vil der blive givet eksempler på reglernes virkning eller mangel på samme, ligesom reglernes tilblivelse og årsag vil blive eksemplificeret ved orientering om de voldgiftkendelser, der ligger til grund.

Efter kurset vil deltagerne have kendskab til akkordarbejde, og det anbefales at du supplerer med forhandlingskurset for at blive skarp på at forhandle akkord.

Målgruppe
Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering og overenskomstforhold.

Pris og betingelser
Deltagergebyr – Medlem af Træsektionen: 0,00 kr.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og Træsektionen dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.

Tilmeld dig herunder

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 11-09-2017 kl. 14.00 til 11-09-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Henrik Olsen, Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  30-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

Scandic Silkeborg

 • Dato

  Fra: 13-10-2017 kl. 14.00 til 13-10-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Henrik Olsen, Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  18-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

Udfør et risikofrit vådrum

Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning. Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer

Indhold
Med baggrund i den nye udgave af SBi's anvisning 252, Vådrum, orienteres der om:

 • Projektgranskning
 • Kvalitetssikring

Anvisningen gennemgås med fokus på ændringerne i forhold til den tidligere anvisning 200, herunder:

 • Forudsætninger og generelle krav
 • De konstruktive elementer, herunder gulve og vægge
 • Samlinger mellem de enkelte bygningsdele
 • Gennemgang af konkrete detaljer
Baggrunden for anvisningen illustreres under kurset bl.a. ved skader og skadesårsager konstateret i aktuelle vådrum.

Målgruppe
Mestre, indehavere, formænd og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner indenfor fagene murer-, tømrer- og betonarbejde.

Hvis du er medlem af en lokalforening, så dækker uddannelsesfondene i begge regioner et evt. kursusgebyr (hvis du ikke er medlem af sektionerne).

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og sektionerne dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.

Tilmeld dig herunder

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 07-11-2017 kl. 14.00 til 07-11-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Niels Strange
 • Sidste tilmeldingsfrist

  10-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr – Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.

Vinterbyggeri


Når I arbejder ude om vinteren, skal I kende og overholde vinterbekendtgørelsen. Få indsigt i de gældende regler og erfaringer på området.
 
Indhold
På kurset gennemgår vi:

Vejrlig og faglige konditioner
 
Vinterbekendtgørelsen:
• Gyldighedsområde
• Vejrligs- og årstidsbestemte vinterforanstaltninger
• Entreprenørens og bygherrens forpligtigelser
• Betalingsforhold

Planlægning af vinterbyggeri:
• Vintermøde
• Risikovurdering

Vejrlig og tidsfristforlængelse:
• Opgørelse af spilddage

Byggepladsbekendtgørelsen – temperaturforhold:
• Inddækning af stilladser mm.
• Lukning af råhus

BR15 – sundt byggeri:
• Krav til forholdsregler mod indbygning af byggefugt i løbet af byggeprocessen.
 
Målgruppe
Kurset henvender sig til mestre, sjakbajser, formænd, entrepriseledere og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner.


Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og sektionerne dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.Tilmeld dig herunder

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 29-11-2017 kl. 13.00 til 29-11-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Bent Kofoed
 • Sidste tilmeldingsfrist

  25-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr-medlem af Træsektionen 350,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr-medlem af murersektionen 350,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr-Øvrige medlemmer 1100,00 kr. ekskl. moms.

Hotel OPUS, Horsens

 • Dato

  Fra: 30-11-2017 kl. 13.00 til 30-11-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Egebjergvej 1, 8700 Horsens
 • Underviser / mødeansvarlig

  Bent Kofoed
 • Sidste tilmeldingsfrist

  27-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr-medlem af Træsektionen 350,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr-medlem af murersektionen 350,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr-Øvrige medlemmer 1100,00 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til et arrangement, eller oplever du problemer med tilmelding, kan du kontakte Kursus & Udvikling.

Telefon: 72 16 00 07
Email: kursus@danskbyggeri.dk

Tilmeld nyhedsbrev og vind biografbilletter

Vil du have aktuelle kursustilbud og invitationer til relevante arrangementer? 

Så tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev. Samtidig deltager du automatisk i lodtrækningen et supergavekort på 200 kr.


Tilmeld dig her

Vinderne i april og maj var: 

Cecilie og Mette