Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gå-hjem-møder & aktuelle tilbud fra sektioner og regioner

Dansk Byggeri afholder en række kurser, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner og regioner, og som har særligt fokus på et eller flere fagområder

Nedenfor kan du se, hvilke kursustilbud din sektion eller region udbyder. Nogle af tilbuddene er afholdt af flere sektioner eller regioner.

Mange af sektionerne yder tilskud til deltagergebyret - det kan du læse mere om under hvert enkelt arrangement. 

AB 92, Modul I: Aftale og sikkerhed

Kurset udbydes af Dansk Byggeri Østjylland.

Modul 1 er for dig, der gerne vil vide mere om reglerne for aftaleindgåelse, aftalefortolkning, og om AB 92’s bestemmelser om forsikring og sikkerhedsstillelse.

Indhold
Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?

AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På modul 1 får du et overblik over de regler, der knytter sig til aftaleindgåelsen og fortolkning af aftaler, ligesom vi gennemgår retsstillingen ved fejl i tilbud.

Vi gennemgår desuden, hvilken forsikringspligt bygherren– og entreprenøren har i AB 92, og hvem der bærer risikoen for byggeriet ved skader under byggeriets udførelse. Endelig får du en gennemgang af AB 92’s bestemmelser om sikkerhedsstillelse og nedskrivning.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.

Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding.

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 01-05-2017 kl. 14.00 til 01-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Katrine von Müllen
 • Sidste tilmeldingsfrist

  26-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af en lokalforening 0,00 kr. ekskl. moms.

AB 92, Modul II: Udførelse og aflevering

Kurset den 15. maj 2017 udbydes af Dansk Byggeri Østjylland
Kurset den 23. maj 2017 udbydes af Dansk Byggeri Lolland-Falster og Dansk Byggeri Sjælland

Modul 2 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, som gælder for tidsfristforlængelse, aflevering, betaling - samt de regler, der gælder for ændringsarbejde og uforudsete forhold i AB 92. 

Indhold
Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?

AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På Modul 2 får du et overblik over AB 92's bestemmelser om entreprenørens og bygherrens ret til ekstra tid og eventuel ekstra betaling - samt de regler, som gælder i tilfælde, hvor entreprenøren ikke har ret til ekstra tid.

Vi gennemgår desuden AB 92's bestemmelser om ændringsarbejder og uforudsete forhold, ligesom vi gennemgår reglerne omkring betaling og afleveringsforretning.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.

Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening i regionen. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding.

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 15-05-2017 kl. 14.00 til 15-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Laura Hyang Kroer Madsen
 • Sidste tilmeldingsfrist

  08-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af en lokalforening 0,00 kr. ekskl. moms.

Holberggård, Vordingborg

 • Dato

  Fra: 23-05-2017 kl. 14.00 til 23-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Strandgaardsvej 8, 4760 Vordingborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  09-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

AB 92, Modul III: Mangler og afslutning af en entreprise

Kurset udbydes af Dansk Byggeri Østjylland

Modul 3 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelansvar, og parternes hæveadgang og AB 92's regler for løsning af tvister.


Indhold
Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?

AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På Modul 3 får du et overblik over AB 92's bestemmelser om entreprenørens mangelansvar. Vi vil blandt andet gennemgå spørgsmål som:

 • Hvornår foreligger der en mangel?
 • Hvordan er entreprenørens afhjælpningspligt?
 • Hvornår ophører entreprenørens mangelansvar?

På modulet får du desuden en gennemgang af, hvornår partnerne er berettiget til at ophæve en entrepriseaftale, og hvilke mulilgheder for tvistløsning der ligger i AB 92.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra hverdagen.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.

Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding.

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 29-05-2017 kl. 14.00 til 29-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Laura Hyang Kroer Madsen
 • Sidste tilmeldingsfrist

  22-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af en lokalforening 0,00 kr. ekskl. moms.

Eksisterende bygninger, efterisolering og fugtforhold

- herunder særlige forhold for fredede og bevaringsværdige bygninger

Kurset udbydes af Træsektionen og Murersektionen i Midt/Vestjylland

Indhold
Skimmelsvamp kan opstå hurtigt som følge af fugt, også når du efterisolerer, hvilket er et voksende problem ved mange renoveringer. Hvis du ikke kender muligheder og krav for efterisolering af eksisterende bygninger, kan du pådrage dig et ansvar, du ikke er klar over.

På kurset får du gennemgået principperne for at udføre en sund energirigtig renovering af eksisterende bygninger – og hvad du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Deltagerne sættes i stand til at foretage

 • En forundersøgelse af det aktuelle projekt
 • En afgrænset og begrænset rådgivning
 • Vurdering af energimæssige løsninger på et fugtteknisk grundlag

På kurset vil der blive orienteret om

 • Konstruktionsopbygning, herunder isolering, membraner mv.
 • Lufttæthed mv.
Hvis du vil arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger, er det vigtigt at være i stand til at vælge de rigtige løsninger, når det kommer til energiforbedringer.

I bygningsreglementet er der ikke længere en generel fritagelse for kravet om energiforbedringer i forhold til bevaringsværdige bygninger. På kurset bliver du også klog på, hvordan man kan optimere komfort og energiforbrug med respekt for vores bygningsarv.
 • Yderligere gennemgås en række eksempler på mulige energiforbedringer efter Kulturarvsstyrelsens og Bygningskultur Danmark udgivelser
 • Samt løsninger fra SBi-anvisningerne 239 og 240 om "Planlægning og løsninger til efterisolering af småhuse"
 • og øvrigt alment teknisk fælleseje som SBi-anvisninger og BYG ERFA blade og Videncenteret for energibesparelser i bygninger

Der lægges op til debat om de enkelte løsninger og mulighederne for at gennemføre arbejdet.

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og sektionerne dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.

Tilmeld dig herunder

Holberggård, Vordingborg

 • Dato

  Fra: 07-06-2017 kl. 14.00 til 07-06-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Strandgaardsvej 8, 4760 Vordingborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Niels Strange
 • Sidste tilmeldingsfrist

  10-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr: Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr: Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr: Øvrige medlemmer 750,00 kr. ekskl. moms.

Forhandling i forbindelse med akkord - træ

Forhandling af akkordaftaler er en vigtig, men også en krævende opgave. Kom og bliv klædt på, til at mestre den svære kunst at få den gode aftale på plads.

Indhold på kurset
På dette kursus vil deltagerne blive trænet i at anvende overenskomstens akkordregler og tilstødende lovgivning i gennem praktiske øvelser. Det vil forøge dit udbytte af dette kursus, at du har deltaget i kurset ”Overenskomst og akkordforhold - Træ” samt  ”Anvendelse af priskuranten for tømrerarbejde”.

På kurset konstrueres en virksomhed, en byggeplads og et akkordforhold, som kommer så tæt på deltagernes hverdag som muligt. Alle deltagerne vil få mulighed for at prøve kræfter med meget rutinerede forhandlere og vil få gode råd efter de forskellige øvelser.

På kurset lægges hovedvægten på at forbedre forhandlernes evner i et stresset men trygt miljø, hvor der tages udgangspunkt i hverdagsrelevante og konkrete akkordudfordringer.

Efter kurset vil deltagerne være i stand til selvstændigt at forhandle akkorder med svendene.

Målgruppe
Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering. 

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og Træsektionen dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Tilmeld dig herunder

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 10-05-2017 kl. 09.00 til 10-05-2017 kl. 16.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Henrik Olsen, Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  19-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Hotel OPUS, Horsens

 • Dato

  Fra: 17-05-2017 kl. 09.00 til 17-05-2017 kl. 16.00
 • Sted

  Egebjergvej 1, 8700 Horsens
 • Underviser / mødeansvarlig

  Henrik Olsen, Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  19-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Fravigelser til AB 92 og kontraktvilkår ved arbejde for offentlige bygherrer

Arbejder du for offentlige bygherrer, og savner du overblik over, hvilken betydning bygherrens standardfravigelser og kontraktvilkår har for dine forpligtelser og den risiko, du påtager dig som entreprenør?

Indhold
Kurset om fravigelser til AB 92 og kontraktvilkår ved arbejde for offentlige bygherrer er for dig, der arbejder for offentlige bygherrer og ofte bliver præsenteret for omfattende standardfravigelser til bestemmelserne i AB 92.

På kurset vil betydningen af ofte anvendte fravigelser til AB 92 blive gennemgået. Hvad betyder fravigelserne reelt?

Med udgangspunkt i eksempler fra faktiske udbud vil den nærmere rækkevidde af fravigelserne blive gennemgået - både for så vidt angår de enkelte fravigelser såvel som kombinationen af flere fravigelser i forening.

Herudover vil de entreprise- og udbudsretlige betingelser for at pålægge entreprenøren sociale klausuler og kædeansvar blive berørt.

Undervisningen bygger på praktiske eksempler og vil i høj grad være dialogbaseret. Aktiv deltagelse vil således øge udbyttet af kurset.

Målgruppe
Kurset er primært for medarbejdere i virksomheder, der ofte arbejder for offentlige bygherrer eller andre bygherrer, som benytter sig af faste standardfravigelser til AB 92.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Murersektionen og Træsektionen yder desuden 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 18-05-2017 kl. 14.00 til 18-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  04-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Hotel OPUS, Horsens

 • Dato

  Fra: 12-06-2017 kl. 14.00 til 12-06-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Egebjergvej 1, 8700 Horsens
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  29-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Hvordan får man i praksis lufttætte konstruktioner

Kurset den 2. maj 2017 udbydes af Træsektionen Sydjylland
Kurset den 11. maj 2017 udbydes af Træsektionen Hovedstaden og Nordsjælland

Tæthedskravet strammes. Det lovgivningsmæssige fokus på energi og tæthed gør det nødvendigt at deltage på kurset og lære det i praksis

Indhold
I løbet af dette 4-timers kursus, vil deltagerne få en overordnet indføring i de problemstillinger, der er omkring lufttætte konstruktioner inden for nybyggeri og renovering med fokus på, hvordan skal man gøre det på byggepladsen.

Nybyggeri
 • Konsekvenser af utætte konstruktioner
 • Typiske fejl
 • Hvor tæt skal et hus være?
 • Betydning og krav til lufttætte konstruktioner
 • Hvor er udfordringerne i 2015 og 2020 kravene i bygningsreglementet?
 • Produkter
  - PE-folier
  - Fugtadaptive dampspærrer/dampbremser
  - Tape mv.
 • Hvordan kontrolleres lufttæthed?


Renovering af boliger

 • Erfaringer med lufttæthed
 • Eksempel på etablering af lufttæthed i tagkonstruktion – indefra
  - Kold skunk
  - Varm skunk
 • Eksempel på etablering af lufttæthed i tagkonstruktion – udefra
   - Kold skunk
   - Varm skunk


Målgruppe
Mestre, ledende medarbejdere samt svende og lærlinge, som har brug for konkret og relevant praktisk viden om, hvordan man opnår lufttætte konstruktioner.

Pris
Deltagelse på kurset er gratis for medlemmer af Træsektionen.

Træsektionen yder 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Scandic Kolding

 • Dato

  Fra: 02-05-2017 kl. 13.00 til 02-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Kokholm 2, 6000 Kolding
 • Underviser / mødeansvarlig

  Johnny Lundgreen, Roskilde Tekniske Skole
 • Sidste tilmeldingsfrist

  27-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 11-05-2017 kl. 13.00 til 11-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Johnny Lundgreen, Roskilde Tekniske Skole
 • Sidste tilmeldingsfrist

  19-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvordan opfylder vi tæthedskravet til nye bygninger

Kurset den 4. maj 2017 udbydes af Murersektionen og Træsektionen i Midt- og Vestjylland

Kurset den 8. juni 2017 udbydes af Murersektionen og Træsektionen i Hovedstaden og Nordsjælland


Som udførende er du nødt til at kende til de tæthedskrav, du skal leve op til i Bygningsreglementets kapitel 7. Og du skal vide, hvordan afprøvningen af tætheden foregår.

Indhold
På kurset har vi fokus på udførelse og afprøvning i praksis på udvalgte detaljer og materialer.

Tæthedskravet strammes og giver de projekterende og udførende nye udfordringer. Hvori ligger forskellen mellem at bygge efter et kommende BR20 tæthedskrav på 0,5 l/s pr. m2 sammenlignet med det krav, vi nu har på 1,5 l/s pr. m2?

På kurset gennemgås, hvilket fokuspunkter der er nødvendige ved BR15 krav og 2020 ved planlægning, projektering og udførelse. Hvad betyder valget af materiale, dampspærre eller fugtadaptiv dampspærre? Hvilke forskelle er der i kvaliteten på de produkter, vi ser på markedet? Og hvad betyder det for det opnåelige tæthedsresultat? 

Projektering

 • 2015-krav
 • 2020

Materialer og egenskaber

 • PE-folier / dampspærre
 • Fugtadaptive dampspærre
 • Pladevægge
 •  Beton, letbeton og murværk

Udførelse

 • I praksis vil der være mulighed for at eksperimentere med forskellige udvalgte detaljer og materialer

Målgruppe
Kurset henvender sig til udførende såvel som ledende og projekterende i byggebranchen.

Mestre, svende og lærlinge, som arbejder med konstruktioner, hvor tætheden er afgørende. 

Pris
Murersektionen og Træsektionens yder et tilskud på 750 kr. ekskl. moms, men da kurset kræver supplerende deltagerbetaling, vil der være en egenbetaling på 850 kr. ekskl. moms.

Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og gebyrer for udeblivelser, der således beregnes af den fulde kursuspris.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Aulum Fritidscenter

 • Dato

  Fra: 04-05-2017 kl. 13.00 til 04-05-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Markedspladsen 10, 7490 Aulum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Lars Due, Isolink
 • Sidste tilmeldingsfrist

  28-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 850,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 850,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 1600,00 kr. ekskl. moms.

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 08-06-2017 kl. 13.00 til 08-06-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Lars Due, Isolink
 • Sidste tilmeldingsfrist

  25-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 850,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 850,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 1600,00 kr. ekskl. moms.

Hvordan undgår vi fugt i byggeriet

Dansk Byggeri samt Murersektionen og Træsektionen inviterer til kursus om fugt i byggeriet


Indhold
Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.

Bygningsreglementets kapitel 4 stiller krav om, at vi bygger tørt, så boliger bliver sunde og sikre for folk at bo i. 

På kurset kommer vi omkring følgende emner:

 • Hvor kommer fugten i bygningerne fra?
 • Hvordan minimeres og forebygges fugt i bygninger?
 • opbevaring og håndtering af materialer
 • kritiske materialer
 • foranstaltninger til beskyttelse mod fugt
 • bygbare løsninger
 • gode fugtløsninger
 • konstruktionsmæssige forhold

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Kursus & Udviklings til- og afmeldingsbetingelser er gældende. Sektionerne yder ikke tilskud til afmeldingsgebyrer og udeblivelser.


Tilmeld dig herunder

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 28-09-2017 kl. 14.00 til 28-09-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Niels Strange
 • Sidste tilmeldingsfrist

  31-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr – Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Medlem af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Konkurrenceret i byggeriet

Kurset den 4. maj 2017 udbydes af Dansk Byggeri Bornholm
Kurset den 22. maj 2017 udbydes af Dansk Byggeri Hovedstaden og Dansk Byggeri Nordsjælland

Overholder din virksomhed konkurrenceloven? Og hvor går de konkurrenceretlige grænser for din virksomhed?

Indhold
Anklager om karteldannelse er en alvorlig sag.
Siden 2013 har det været muligt at idømme fængselsstraf for overtrædelse af konkurrenceloven. Hør, hvordan din virksomhed undgår at overtræde reglerne.

Vores kursus om konkurrenceret i byggeriet er for dig, der udfører bygge- og anlægsopgaver – uanset opgavernes størrelse – og som gerne vil have en introduktion til de regler i konkurrenceloven, som har særlig betydning indenfor byggeriet.

På kurset gennemgår vi, hvornår der er tale om en konkurrencebegrænsende aftale, og hvornår der er tale om et kartel. Herudover kommer vi omkring de særlige regler, der gælder for konsortier og underentrepriseaftaler.

På kurset kommer vi desuden ind på reglerne om misbrug af en virksomheds dominerende stilling og på konkurrencereglerne på udbudsområdet. Endelig vil vi gennemgå de nyere skærpede sanktioner i tilfælde af overtrædelse af konkurrenceloven.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag.

Målgruppe
Kurset er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de konkurrenceretlige regler. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Murersektionen og Træsektionen yder desuden 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Green Solution House, Rønne

 • Dato

  Fra: 04-05-2017 kl. 15.00 til 04-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Strandvejen 79, 3700 Rønne
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  28-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 22-05-2017 kl. 15.00 til 22-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling
 • Sidste tilmeldingsfrist

  08-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Metrobyggeriet


Murersektionen og Træsektionen Hovedstaden og Nordsjælland samt regionsbestyrelserne Hovedstaden, Nordsjælland og Lolland-Falster inviterer til besøg på Metro-Cityringens byggeplads ved Nørrebroparken med efterfølgende frokost

fredag den 2. juni 2017 kl. 10.00-14.00.

Mødested: Krogerupgade 49, 2200 København N

Find vej til Visitor Center Nørrebroparken

Program

Kl. 10.00  Velkomst
Kl. 10.15  Oplæg om Metrobyggeriet
Kl. 11.30  Besøg på Metro-Cityringens byggeplads ved Nørrebroparken
Kl. 12.30  Frokost på Café Le Rouge, Bragesgade 5, 2200 København N

Læs mere om byggepladserne

Sikkerhed

 • Man skal altid have lange bukser på, når man færdes på byggepladsen
 • Sikkerhedsudstyr udleveres på byggepladsen

Pris

Deltagergebyret for arrangementet er 300 kr. ekskl. moms og inkluderer byggepladsbesøg og frokost.

Murersektionen og Træsektionen yder 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.

Af sikkerhedshensyn er deltagerantallet begrænset til 20.

Tilmeld dig herunder

Visitor Center Nørrebroparken

 • Dato

  Fra: 02-06-2017 kl. 10.00 til 02-06-2017 kl. 14.00
 • Sted

  Krogerupgade 49, 2200 København N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jesper Juul Sørensen, Niels Tolstrup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  19-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 300,00 kr. ekskl. moms.

Orientering om dit medlemskab af Dansk Byggeri

Orienteringsmøde om nyt medlemskab af Dansk Byggeri

Endnu engang velkommen til Dansk Byggeri. Vi er glade for, at du har valgt at være medlem hos os, og vi glæder os til at hjælpe og rådgive dig, når du har brug for det.

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

Arbejdsgiversekretariatet ved alt om overenskomster og ansættelsesretlige forhold, og ofte er det der, vores medlemmer først søger rådgivning. Men som medlem af Dansk Byggeri har du adgang til rådgivning og kurser på mange andre områder. Fx entrepriseret, arbejdsmiljø og byggeteknik.

På mødet giver vi dig et hurtigt indblik i Dansk Byggeris opbygning og dine muligheder for rådgivning. Og vi fortæller dig om de medlemsfordele, du kan benytte dig af som medlem af Dansk Byggeri.


Program
Kort orientering om Dansk Byggeris opbygning:

 • Regioner, sektioner, lokalforeninger
 • Arbejdsgiversekretariatet
 • Erhvervsjuridisk rådgivning
 • Arbejdsmiljø
 • Kursus og Udvikling
 • Region, uddannelse og arbejdsmarkedspolitik
 • Erhvervs- og brancheservice


Kort orientering om Dansk Byggeris hjemmeside, og hvordan du søger oplysninger, som hjælper dig i hverdagen:

 • Medlemsfordele
 • BYG Garanti
 • Tjen på dit medlemskab
 • Rabatordninger og medlemstilbud

Dansk Byggeri er vært ved en sandwich efter mødet.


Målgruppe
Nye medlemmer


Særligt tilbud
Hvis du har akut behov for rådgivning i en specifik sag i forbindelse med din optagelse i Dansk Byggeri, har du mulighed for at få en snak med Dansk Byggeris konsulent efter mødet. Det er nødvendigt, at du kontakter os på forhånd. Send en mail til kursus@danskbyggeri.dk, så vender vi tilbage til dig.


Afbud
Af hensyn til forplejning er det vigtigt, at du melder afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op.

Tilmeld dig herunder

Idrætscenter Sportshotel Vejen

 • Dato

  Fra: 31-05-2017 kl. 14.00 til 31-05-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen
 • Underviser / mødeansvarlig

  Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  02-05-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Dansk Byggeri Servicekontor Århus

 • Dato

  Fra: 05-09-2017 kl. 14.00 til 05-09-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Agerbæksvej 17, 8240 Risskov
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jørgen Boje
 • Sidste tilmeldingsfrist

  30-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Dansk Byggeri, København

 • Dato

  Fra: 04-10-2017 kl. 14.00 til 04-10-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Nørre Voldgade 106, 1358 København K
 • Underviser / mødeansvarlig

  Thorsten Wilstrup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  28-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Idrætscenter Sportshotel Vejen

 • Dato

  Fra: 07-11-2017 kl. 14.00 til 07-11-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen
 • Underviser / mødeansvarlig

  Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  09-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Udfør et risikofrit vådrum

Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning. Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer

Indhold
Med baggrund i den nye udgave af SBi's anvisning 252, Vådrum, orienteres der om:

 • Projektgranskning
 • Kvalitetssikring

Anvisningen gennemgås med fokus på ændringerne i forhold til den tidligere anvisning 200, herunder:

 • Forudsætninger og generelle krav
 • De konstruktive elementer, herunder gulve og vægge
 • Samlinger mellem de enkelte bygningsdele
 • Gennemgang af konkrete detaljer
Baggrunden for anvisningen illustreres under kurset bl.a. ved skader og skadesårsager konstateret i aktuelle vådrum.

Målgruppe
Mestre, indehavere, formænd og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner indenfor fagene murer-, tømrer- og betonarbejde.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og sektionerne dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.Tilmeld dig herunder

Scandic Silkeborg

 • Dato

  Fra: 31-05-2017 kl. 14.00 til 31-05-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Niels Strange
 • Sidste tilmeldingsfrist

  28-04-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr – Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til et arrangement, eller oplever du problemer med tilmelding, kan du kontakte Kursus & Udvikling.

Telefon: 72 16 00 07
Email: kursus@danskbyggeri.dk

Tilmeld nyhedsbrev og vind biografbilletter

Vil du have aktuelle kursustilbud og invitationer til relevante arrangementer? 

Så tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev. Samtidig deltager du automatisk i lodtrækningen om to biografbilletter. 


Tilmeld dig her