Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gå-hjem-møder & aktuelle tilbud fra sektioner og regioner

Dansk Byggeri afholder en række kurser, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner og regioner, og som har særligt fokus på et eller flere fagområder

Nedenfor kan du se, hvilke kursustilbud din sektion eller region udbyder. Nogle af tilbuddene er afholdt af flere sektioner eller regioner.

Mange af sektionerne yder tilskud til deltagergebyret - det kan du læse mere om under hvert enkelt arrangement. 

AB 92, Modul I: Aftale og sikkerhed

Ekstra kursus udbudt af Dansk Byggeri Østjylland på grund af stor efterspørgsel

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?
Modul 1 er for dig, der gerne vil vide mere om reglerne for aftaleindgåelse, aftalefortolkning, og om AB 92’s bestemmelser om forsikring og sikkerhedsstillelse.

Indhold
AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På modul 1 får du et overblik over de regler, der knytter sig til aftaleindgåelsen og fortolkning af aftaler, ligesom vi gennemgår retsstillingen ved fejl i tilbud. Vi gennemgår desuden, hvilken forsikringspligt bygherren– og entreprenøren har i AB 92, og hvem der bærer risikoen for byggeriet ved skader under byggeriets udførelse. Endelig får du en gennemgang af AB 92’s bestemmelser om sikkerhedsstillelse og nedskrivning.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.

Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til regionens medlemmer af en lokalforening. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding.

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.


OBS.

Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018, hvorefter kurser baseret på de nye AB-vilkår, vil blive udbudt. Du vil i foråret kunne finde disse kommende kurser på danskbyggeri.dk/jurakurser


Tilmeld dig herunder

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 06-11-2017 kl. 14.00 til 06-11-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling, Dansk Byggeri
 • Sidste tilmeldingsfrist

  19-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af en lokalforening 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

AB 92, Modul II: Udførelse og aflevering

Ekstra kursus udbudt af Dansk Byggeri Østjylland på grund af stor efterspørgsel

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?
Modul 2 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, som gælder for tidsfristforlængelse, aflevering, betaling - samt de regler, der gælder for ændringsarbejde og uforudsete forhold i AB 92. 

Indhold
AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På Modul 2 får du et overblik over AB 92's bestemmelser om entreprenørens og bygherrens ret til ekstra tid og eventuel ekstra betaling - samt de regler, som gælder i tilfælde, hvor entreprenøren ikke har ret til ekstra tid.

Vi gennemgår desuden AB 92's bestemmelser om ændringsarbejder og uforudsete forhold, ligesom vi gennemgår reglerne omkring betaling og afleveringsforretning.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.

Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til regionens medlemmer af en lokalforening. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding.

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.


OBS.

Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018, hvorefter kurser baseret på de nye AB-vilkår, vil blive udbudt. Du vil i foråret kunne finde disse kommende kurser på danskbyggeri.dk/jurakurser


Tilmeld dig herunder

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 20-11-2017 kl. 14.00 til 20-11-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling, Dansk Byggeri
 • Sidste tilmeldingsfrist

  02-11-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af en lokalforening 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

AB 92, Modul III: Mangler og afslutning af en entreprise

Kurset den 12. oktober 2017 udbydes af Dansk Byggeri Lolland-Falster og Dansk Byggeri Sjælland

Kurset den 4. december 2017 er et ekstra kursus udbudt af Dansk Byggeri Østjylland på grund af stor efterspørgsel


Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?  Modul 3 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelsansvar, og parternes hæveadgang og AB92’s regler for løsning af tvister.


Indhold

AB92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På modul 3 får du et overblik over AB92 ’s bestemmelser om entreprenørens mangelsansvar. Vi vil blandt andet gennemgå spørgsmål som:

 • Hvornår foreligger der en mangel?
 • Hvordan er entreprenørens afhjælpningspligt?
 • Hvornår ophører entreprenørens mangelsansvar?

På modulet får du desuden en gennemgang af, hvornår parterne er berettiget til at ophæve en entrepriseaftale, og hvilke muligheder for tvistløsning der ligger i AB92.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra hverdagen.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.

Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til regionens medlemmer af en lokalforening. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding.

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.


OBS.

Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018, hvorefter kurser baseret på de nye AB-vilkår, vil blive udbudt. Du vil i foråret kunne finde disse kommende kurser på danskbyggeri.dk/jurakurser


Tilmeld dig herunder

Holberggård, Vordingborg

 • Dato

  Fra: 12-10-2017 kl. 14.00 til 12-10-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Strandgaardsvej 8, 4760 Vordingborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling, Dansk Byggeri
 • Sidste tilmeldingsfrist

  29-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 04-12-2017 kl. 14.00 til 04-12-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling, Dansk Byggeri
 • Sidste tilmeldingsfrist

  16-11-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af en lokalforening 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Besøg i Royal Arena

Murersektionen og Træsektionen Hovedstaden og Nordsjælland inviterer på rundvisning i Royal Arena

Torsdag den 24. august 2017 kl. 15.00-16.00

Kom med bag kulisserne i Royal Arena - Københavns nye og elegante multiarena, hvor adskillige verdensberømte musikere allerede har optrådt foran tusindvis af koncertgæster.

Med sit gennemtænkte design og klassiske, nordiske udseende er arenaen en visuel perle - både indvendigt og udvendigt.

Rundvisningen varer ca. 45 min. og efterfølgende byder vi på en vand/sodavand.

Pris
Deltagergebyret for arrangementet er 220 kr. ekskl. moms.

Murersektionen og Træsektionen yder 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.

Det maksimale deltagerantal er 30.Tilmeld dig herunder

Royal Arena, Indgang V2, København S

 • Dato

  Fra: 24-08-2017 kl. 15.00 til 24-08-2017 kl. 16.00
 • Sted

  Hannemanns Allé 18, 2300 København S
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jesper Juul Sørensen
 • Sidste tilmeldingsfrist

  20-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 220,00 kr. ekskl. moms.

Besøg på Nord- og Frihavnen

Murersektionen og Træsektionen Hovedstaden og Nordsjælland inviterer til et besøg på Nord- og Frihavnen for at høre om havnens spændende byggeudvikling.

Onsdag den 20. september 2017 kl. 15.00 til 16.30

Kom helt tæt på udviklingen med en tur rundt i området til fods. By og Havns erfarne guider giver en rundvisning i området med fokus på byggeri og bæredygtighed. 


Københavns nye bydel Nordhavn vil i løbet af de næste 40 år være under konstant udvikling. Byudviklingen sker i etaper og med respekt for de eksisterende erhverv, havnemiljøer og bevaringsværdige bygningsværker. Der er fokus på at skabe et levende byliv og et fællesskab for alle brugere på Nordhavn.

Kom med på en guidet tur og få viden om Nord- og Frihavnen og få et indblik i den store udvikling der kommer til at ske ift. byggeprocessen fra gl. containerhavn til arbejdshavn, bolig- og erhvervsområde. 

Hvilke  tanker og strategier ligger bag udviklingen af området?

Hvilke bæredygtige løsninger vil indgå i byggeprocesserne? 


Program

Kl. 15.00: 
Gruppen mødes med guiden i udstillingen Himmel og hav

Kl. 15.00 - 15.30: 
En præsentation over den overordnede udvikling af Nordhavn, herunder hvilke planer, strategier og visioner der ligger bag udviklingen af Nordhavn

Kl. 15.30 - 16.30: 
En guidet gåtur i området med særlig fokus på bæredygtighed, hvor man blandt andet kommer forbi Konditaget Lüders, Den Røde By, Sandkaj Brygge mm.


Mødested og Parkering

Mødested: I mødes med guiden og Dansk Byggeris chefkonsulent Niels Tolstrup i udstillingen Himmel og hav senest kl. 15.00.

Parkering: Du finder al den information du har brug for angående parkering på nedenstående link.

Her vil også være billeder mm. af parkeringsmulighederne.
http://www.byoghavn.dk/parkering-front/parkering+i+indre+nordhavn.aspx


Du kan læse mere om Nordhavn her

http://www.nordhavnen.dk/


Bæredygtighed i Nordhavn

Som led i visionen om Nordhavn deltager By & Havn i forskningsprojektet EnergyLab Nordhavn, der transformerer en del af Nordhavn til laboratorium for bæredygtige tiltag.

Du kan læse mere om EnergyLab Nordhavn herunder http://www.energylabnordhavn.dk/
http://www.nordhavnen.dk/presse/nyheder/2015/nordhavn+skal+teste+fremtidens+energilsninger.aspx


Pris
Deltagergebyret for arrangementet er 275 kr. ekskl. moms.

Murersektionen og Træsektionen yder 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.

Tilmeld dig herunder

By og Havn

 • Dato

  Fra: 20-09-2017 kl. 15.00 til 20-09-2017 kl. 16.30
 • Sted

  Helsinkigade 29, 2150 Nordhavn
 • Underviser / mødeansvarlig

  Niels Tolstrup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  12-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 275,00 kr. ekskl. moms.

Energi, rentabilitet og ansvar

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

Indhold
Med udgangspunkt i det eksisterende private boligmarked vil kurset give deltagerne en indføring i BR15’s energikrav i kap. 7.4, så du efter en række praktiske øvelser selv kan foretage en rentabilitetsberegning.

På kurset får du

 • Indsigt og forståelse for ansvarsreglerne i byggeloven og BR15
 • Indblik i de juridiske forpligtelser, der påhviler den professionelle entreprenør i forbindelse med udførelse af entrepriser for forbrugerne
 • Introduktion til entreprenørens ansvar i forbindelse med bygherreleverancer samt betydningen af forældelseslovens regler

Energi mv.

 • Kort gennemgang af gældende energikrav i BR15 kap. 7.4 med tilhørende dimensioner på isoleringen i de enkelte konstruktioner
 • Eksempler på energiløsninger – hvad er, og hvad er ikke rentabelt
 • Gennemgang af samt praktiske øvelser i beregning af rentabilitet efter BR15´s regler

Ansvarsregler

 • Ansvarsreglerne i Byggeloven og BR15 i forhold til energikrav i kap. 7.4.
 • Kort om ansvar generelt overfor forbrugere


Tilmeld dig herunder

Park Inn, København

 • Dato

  Fra: 13-09-2017 kl. 14.00 til 13-09-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Engvej 171, 2300 København S
 • Underviser / mødeansvarlig

  Niels Strange, Juridisk afdeling, Dansk Byggeri
 • Sidste tilmeldingsfrist

  18-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr: Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr: Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr: Øvrige medlemmer 750,00 kr. ekskl. moms.

Koldkærgård Konferencecenter Aarhus N

 • Dato

  Fra: 20-09-2017 kl. 14.00 til 20-09-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Niels Strange, Juridisk afdeling, Dansk Byggeri
 • Sidste tilmeldingsfrist

  04-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr: Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr: Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr: Øvrige medlemmer 750,00 kr. ekskl. moms.

Er du træt af at betale bøder til politiet

Og er du afhængig af dit kørekort i forbindelse med dit arbejde? På dette gå hjem-møde gennemgår vi de gængse regler, så de efterfølgende er nemmere at finde hoved og hale på.

Ofte får førere af køretøjer bøder eller frakendes deres kørekort pga. misforståelser eller fejlopfattelser af reglerne. "Jeg troede at" eller "jeg har engang hørt" er ofte de historier, vi hører på TEC, når folk skal generhverve deres kørekort. Med dette møde bliver du i stand til ikke at falde i fælderne fremover.

Indhold

 • Køre- og hviletid - kontrolapparat
 • Overlæs - bøder og straf
 • Førerkort - chaufførbevis
 • B, B+, B/E-kørekort - vægtgrænser
 • Vægtfordeling - lastsikring
 • Kørsel med trailer - hastighedsgrænser

Underviseren på gå hjem-mødet underviser til daglig på Transport, CPH TEC

Pris
Deltagergebyret for gå hjem-mødet er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

 • Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Sydjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening i Sydjylland, der deltager i møderne i Odense eller Silkeborg.
 • Uddannelsesfondene for lokalforeninger i Østjylland og Midt- og Vestjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening i de to regioner, der deltager i mødet i Silkeborg.


Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding. Sektionerne og uddannelsesfondene dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.Tilmeld dig herunder

Hotel Søparken, Aabybro

 • Dato

  Fra: 13-09-2017 kl. 14.00 til 13-09-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Søparken 1, 9440 Aabybro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jesper Nygaard, TEC
 • Sidste tilmeldingsfrist

  28-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Frederik VI's Hotel, Odense

 • Dato

  Fra: 20-09-2017 kl. 14.00 til 20-09-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jesper Nygaard, TEC
 • Sidste tilmeldingsfrist

  28-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af en lokalforening i Sydjylland 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Green Solution House, Rønne

 • Dato

  Fra: 26-09-2017 kl. 14.00 til 26-09-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Strandvejen 79, 3700 Rønne
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jesper Nygaard, TEC
 • Sidste tilmeldingsfrist

  08-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Scandic Silkeborg

 • Dato

  Fra: 09-10-2017 kl. 14.00 til 09-10-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jesper Nygaard, TEC
 • Sidste tilmeldingsfrist

  07-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af en lokalforening i Østjylland eller Midt- og Vestjylland 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af en lokalforening i Sydjylland 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 24-10-2017 kl. 14.00 til 24-10-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jesper Nygaard, TEC
 • Sidste tilmeldingsfrist

  22-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Hvordan fungerer syn og skøn i byggeriet

Mødet med syn og skøn kan blive en dyr affære. Kom og hør, hvordan man undgår konflikten, men også hvordan man håndterer den, hvis den opstår.

Indhold
Få uddybet dette og meget mere af en erfaren voldgiftsdommer, der også er syn- og skønsmand.

 • Hvad er syn og skøn?
 • Hvordan fungerer det?
 • Hvornår kan man anvende syn og skøn?
 • Hvem kan anmode om syn og skøn?
 • "Lynsyn og skøn"
 • Hvor er faldgruberne?
 • Hvordan undgår man fodfejl og selvmål?
 • Hvordan udvises "rettidig omhu"?
 • Krav til skriftlighed
 • Uklare aftaler og uorden i bilag og dokumentation
 • Hvad er god håndværksmæssig skik?
 • Mulighed for konfliktløsning

Kurset du ikke kan undvære, hvis du vil undgå konflikter og de store omkostninger, som de medfører.

Målgruppe
Mestre, ejere og alle ledere, der er beskæftiget med gennemførelse af projekter, og som er interesseret i at kende mere til konsekvenserne af en syn- og skønsforretning.

Pris
Deltagergebyret for gå hjem-mødet er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

 • Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.

 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening i Østjylland.

 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Sydjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening i Sydjylland.

Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding. Sektionerne og uddannelsesfondene dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.Tilmeld dig herunder

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 19-09-2017 kl. 14.00 til 19-09-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Kim Christiansen, Arkitektfirmaet Kim Christiansen, Juridisk afdeling, Dansk Byggeri
 • Sidste tilmeldingsfrist

  01-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af lokalforening 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Scandic Kolding

 • Dato

  Fra: 26-09-2017 kl. 14.00 til 26-09-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Kokholm 2, 6000 Kolding
 • Underviser / mødeansvarlig

  Kim Christiansen, Arkitektfirmaet Kim Christiansen, Juridisk afdeling, Dansk Byggeri
 • Sidste tilmeldingsfrist

  08-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af en lokalforening 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Hvordan undgår vi fugt i byggeriet

Dansk Byggeri samt Murersektionen og Træsektionen inviterer til kursus om fugt i byggeriet.


Indhold
Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.

Bygningsreglementets kapitel 4 stiller krav om, at vi bygger tørt, så boliger bliver sunde og sikre for folk at bo i. 

På kurset kommer vi omkring følgende emner:

 • Hvor kommer fugten i bygningerne fra?
 • Hvordan minimeres og forebygges fugt i bygninger?
 • opbevaring og håndtering af materialer
 • kritiske materialer
 • foranstaltninger til beskyttelse mod fugt
 • bygbare løsninger
 • gode fugtløsninger
 • konstruktionsmæssige forhold

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Kursus & Udviklings til- og afmeldingsbetingelser er gældende. Sektionerne yder ikke tilskud til afmeldingsgebyrer og udeblivelser.


Tilmeld dig herunder

Nilles Kro, Sabro

 • Dato

  Fra: 28-09-2017 kl. 14.00 til 28-09-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Hadstenvej 209, 8471 Sabro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Niels Strange
 • Sidste tilmeldingsfrist

  31-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr – Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Medlem af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Hvordan undgår vi fugt i byggeriet

Dansk Byggeri samt Murersektionen og Træsektionen inviterer til kursus om fugt i byggeriet.


Indhold
Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.

Bygningsreglementets kapitel 4 stiller krav om, at vi bygger tørt, så boliger bliver sunde og sikre for folk at bo i. 

På kurset kommer vi omkring følgende emner:

 • Hvor kommer fugten i bygningerne fra?
 • Hvordan minimeres og forebygges fugt i bygninger?
 • opbevaring og håndtering af materialer
 • kritiske materialer
 • foranstaltninger til beskyttelse mod fugt
 • bygbare løsninger
 • gode fugtløsninger
 • konstruktionsmæssige forhold

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Kursus & Udviklings til- og afmeldingsbetingelser er gældende. Sektionerne yder ikke tilskud til afmeldingsgebyrer og udeblivelser.


Tilmeld dig herunder

 • Dato

  Fra: 24-12-2018 kl. 00.00 til 24-12-2018 kl. 03.30
 • Sted

  ,
 • Underviser / mødeansvarlig

 • Sidste tilmeldingsfrist

  25-11-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr – Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Medlem af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Håndtering af skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan opstå på under 12 dage som følge af en fugtskade, og det er et stigende problem i danske byggerier. Det gælder ældre huse med dårligt isolerede vinduer og vægge med kuldebroer, men det gælder også nye og istandsatte boliger, hvor der kan komme fugt fra byggematerialerne. Derfor er det vigtigt at have en dybdegående viden om, hvordan man undgår, håndterer og beskytter sig mod skimmelsvamp.

Indhold
Det er fx vigtigt at kunne vurdere, om en svamp er trænedbrydende, og om der dermed er risiko for kollaps. Kurset vil derfor gennemgå følgende emner om indeklima, fugt, byggeteknik og mikrobiologi, så deltagerne i sidste ende kan blive rustet til at finde både problemets årsag og dets løsning.

 • Skimmelsvampenes biologi og farlighed
 • Bygningsreglementets krav vedrørende fugt og skimmelsvamp
 • Forebyggelse af skimmelsvamp
 • Typiske skadesbilleder
 • Undersøgelsesmetoder
 • Testmetoder
 • Saneringsmetoder
 • Arbejdsmiljøforhold
 • Affaldshåndtering

Et aktuelt kursus som giver dig de relevante redskaber til håndtering af sager med skimmelsvamp.

Pris, tilskud og afmeldingsbetingelser
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

 • Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening i Østjylland.
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Midt og Vest, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening i Midt og Vest.
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Sydjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening i Sydjylland.

Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding. Sektionerne og uddannelsesfondene dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.

Tilmeld dig herunder

Scandic Silkeborg

 • Dato

  Fra: 30-08-2017 kl. 13.00 til 30-08-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jens Kornum
 • Sidste tilmeldingsfrist

  28-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af lokalforening 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 05-09-2017 kl. 13.00 til 05-09-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jens Kornum
 • Sidste tilmeldingsfrist

  30-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Scandic Kolding

 • Dato

  Fra: 14-09-2017 kl. 13.00 til 14-09-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Kokholm 2, 6000 Kolding
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jens Kornum
 • Sidste tilmeldingsfrist

  07-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af lokalforening 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagerbyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Håndtering og genanvendelse af byggeaffald

Hvordan håndterer du byggeaffald korrekt?

Som entreprenør har du et ansvar for, at bygge- og anlægsaffald ved nedrivning håndteres og evt. genanvendes på lovlig vis. Kurset tager udgangspunkt i vejledningen for entreprenører, som VHGB har udarbejdet, og retter sig primært mod udførende entreprenører og håndværkere, der arbejder med nedrivning, ombygning og renovering af ældre bygninger.

På kurset får viden om:
 • Hvilke roller og pligter du har som entreprenør ved en renovering eller nedrivning
 • Hvordan du læser og gennemskuer en kortlægningsrapport
 • Hvordan du håndterer byggeaffald korrekt, herunder hvis du vil sælge materialer videre

Tilmeld dig herunder

Koldkærgård Konferencecenter Aarhus N

 • Dato

  Fra: 26-10-2017 kl. 14.00 til 26-10-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Simon Stig-Gylling, Anke Oberender
 • Sidste tilmeldingsfrist

  22-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre medlemmer 250,00 kr. ekskl. moms.

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 09-11-2017 kl. 14.00 til 09-11-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Simon Stig-Gylling, Anke Oberender
 • Sidste tilmeldingsfrist

  05-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre medlemmer 250,00 kr. ekskl. moms.

Metrobyggeriet

Murersektionen og Træsektionen Sjælland inviterer til besøg på Metro-Cityringens byggeplads ved Nørrebroparken med efterfølgende frokost.


fredag den 1. september 2017 kl. 09.00-14.00

Mødested: Krogerupgade 49, 2200 København N

Find vej til Visitor Center Nørrebroparken

Program
Kl. 09.00  Velkomst
Kl. 10.15  Oplæg om Metrobyggeriet
Kl. 11.30  Besøg på Metro-Cityringens byggeplads ved Nørrebroparken
Kl. 12.30  Frokost på Nørrebro Spisehus, Bragesgade 5, 2200 København N

Læs mere om byggepladserne

Sikkerhed

 • Man skal altid have lange bukser på når man færdes på byggepladsen.
 • I får udleveret sikkerhedsudstyr på byggepladsen.
 • Byggepladsen egner sig desværre ikke til gangbesværede og kørestolsbrugere. Det er ikke muligt at medbringe kørestole, rollatorer eller barnevogne. Det er heller ikke tilladt at medbringe hunde eller andre kæledyr.
 • Man skal være over 18 år for at besøge en byggeplads

Pris
Deltagergebyret for arrangementet er 300 kr. ekskl. moms og inkluderer byggepladsbesøg og frokost.

Træsektionen yder 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.

Af sikkerhedshensyn er deltagerantallet begrænset til 20.


Tilmeld dig herunder

Visitor Center Nørrebroparken

 • Dato

  Fra: 01-09-2017 kl. 09.00 til 01-09-2017 kl. 14.00
 • Sted

  Krogerupgade 49, 2200 København N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Mads P. Gede
 • Sidste tilmeldingsfrist

  11-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Muresektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 300,00 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Orientering om dit medlemskab af Dansk Byggeri

Endnu engang velkommen til Dansk Byggeri. Vi er glade for, at du har valgt at være medlem hos os, og vi glæder os til at hjælpe og rådgive dig, når du har brug for det.

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

Arbejdsgiversekretariatet ved alt om overenskomster og ansættelsesretlige forhold, og ofte er det der, vores medlemmer først søger rådgivning. Men som medlem af Dansk Byggeri har du adgang til rådgivning og kurser på mange andre områder. Fx entrepriseret, arbejdsmiljø og byggeteknik.

På mødet giver vi dig et hurtigt indblik i Dansk Byggeris opbygning og dine muligheder for rådgivning. Og vi fortæller dig om de medlemsfordele, du kan benytte dig af som medlem af Dansk Byggeri.

Program
Kort orientering om Dansk Byggeris opbygning:

 • Regioner, sektioner, lokalforeninger
 • Arbejdsgiversekretariatet
 • Erhvervsjuridisk rådgivning
 • Arbejdsmiljø
 • Kursus og Udvikling
 • Region, uddannelse og arbejdsmarkedspolitik
 • Erhvervs- og brancheservice

Kort orientering om Dansk Byggeris hjemmeside, og hvordan du søger oplysninger, som hjælper dig i hverdagen:

 • Medlemsfordele
 • BYG Garanti
 • Tjen på dit medlemskab
 • Rabatordninger og medlemstilbud

Dansk Byggeri er vært ved en sandwich efter mødet.

Målgruppe
Nye medlemmer

Særligt tilbud
Hvis du har akut behov for rådgivning i en specifik sag i forbindelse med din optagelse i Dansk Byggeri, har du mulighed for at få en snak med Dansk Byggeris konsulent efter mødet. Det er nødvendigt, at du kontakter os på forhånd. Send en mail til kursus@danskbyggeri.dk, så vender vi tilbage til dig.

Afbud
Af hensyn til forplejning er det vigtigt, at du melder afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op.


Tilmeld dig herunder

Dansk Byggeri Servicekontor Århus

 • Dato

  Fra: 05-09-2017 kl. 14.00 til 05-09-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Agerbæksvej 17, 8240 Risskov
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jørgen Boje
 • Sidste tilmeldingsfrist

  30-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Dansk Byggeri, København

 • Dato

  Fra: 04-10-2017 kl. 14.00 til 04-10-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Nørre Voldgade 106, 1358 København K
 • Underviser / mødeansvarlig

  Thorsten Wilstrup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  28-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Idrætscenter Sportshotel Vejen

 • Dato

  Fra: 07-11-2017 kl. 14.00 til 07-11-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen
 • Underviser / mødeansvarlig

  Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  09-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Hotel Søparken, Aabybro

 • Dato

  Fra: 01-03-2018 kl. 14.00 til 01-03-2018 kl. 17.00
 • Sted

  Søparken 1, 9440 Aabybro
 • Underviser / mødeansvarlig

  Jørgen Boje
 • Sidste tilmeldingsfrist

  08-02-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Dansk Byggeri, København

 • Dato

  Fra: 26-04-2018 kl. 14.00 til 26-04-2018 kl. 17.30
 • Sted

  Nørre Voldgade 106, 1358 København K
 • Underviser / mødeansvarlig

  Thorsten Wilstrup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  20-04-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Idrætscenter Sportshotel Vejen

 • Dato

  Fra: 29-05-2018 kl. 14.00 til 29-05-2018 kl. 17.00
 • Sted

  Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen
 • Underviser / mødeansvarlig

  Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  30-04-2018
 • Priser

  • Deltagergebyr 0,00 kr. ekskl. moms.

Overenskomst og akkordforhold - Træ

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.

Indhold
På dette kursus er hovedvægten lagt på at give deltagerne praktisk kendskab til overenskomstens akkordmuligheder.

På kurset vil følgende elementer indgå:

 • Den danske model – hvad er den, og hvilken betydning har den?
 • Gennemgang af Hovedaftalens vigtigste elementer
 • Detaljeret gennemgang af overenskomstens akkordregler – herunder tildelinger, akkordaftaler og akkorderinger
 • Gennemgang af svendeprislistens generelle bestemmelser

I gennemgangen af ovenstående regler vil der blive givet eksempler på reglernes virkning eller mangel på samme, ligesom reglernes tilblivelse og årsag vil blive eksemplificeret ved orientering om de voldgiftkendelser, der ligger til grund.

Efter kurset vil deltagerne have kendskab til akkordarbejde, og det anbefales at du supplerer med forhandlingskurset for at blive skarp på at forhandle akkord.

Målgruppe
Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering og overenskomstforhold.

Pris og betingelser
Deltagergebyr – Medlem af Træsektionen: 0,00 kr.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og Træsektionen dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.


Tilmeld dig herunder

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 11-09-2017 kl. 14.00 til 11-09-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Henrik Olsen, Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  30-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

Scandic Silkeborg

 • Dato

  Fra: 13-10-2017 kl. 14.00 til 13-10-2017 kl. 17.30
 • Sted

  Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Henrik Olsen, Søren Bech
 • Sidste tilmeldingsfrist

  18-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.

Udfør et risikofrit vådrum

Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning. Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer

Indhold
Med baggrund i den nye udgave af SBi's anvisning 252, Vådrum, orienteres der om:

 • Projektgranskning
 • Kvalitetssikring

Anvisningen gennemgås med fokus på ændringerne i forhold til den tidligere anvisning 200, herunder:

 • Forudsætninger og generelle krav
 • De konstruktive elementer, herunder gulve og vægge
 • Samlinger mellem de enkelte bygningsdele
 • Gennemgang af konkrete detaljer
Baggrunden for anvisningen illustreres under kurset bl.a. ved skader og skadesårsager konstateret i aktuelle vådrum.

Målgruppe
Mestre, indehavere, formænd og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner indenfor fagene murer-, tømrer- og betonarbejde.

Hvis du er medlem af en lokalforening, så dækker uddannelsesfondene i begge regioner et evt. kursusgebyr (hvis du ikke er medlem af sektionerne).

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og sektionerne dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.


Tilmeld dig herunder

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 07-11-2017 kl. 14.00 til 07-11-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Niels Strange
 • Sidste tilmeldingsfrist

  10-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr – Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr – Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.

Vinterbyggeri

Når I arbejder ude om vinteren, skal I kende og overholde vinterbekendtgørelsen. Få indsigt i de gældende regler og erfaringer på området.

Indhold
På kurset gennemgår vi:

 • Vejrlig og faglige konditioner

 • Vinterbekendtgørelsen:
  • Gyldighedsområde
  • Vejrligs- og årstidsbestemte vinterforanstaltninger
  • Entreprenørens og bygherrens forpligtigelser
  • Betalingsforhold

 • Planlægning af vinterbyggeri:
  • Vintermøde
  • Risikovurdering

 • Vejrlig og tidsfristforlængelse:
  • Opgørelse af spilddage

 • Byggepladsbekendtgørelsen – temperaturforhold:
  • Inddækning af stilladser mm.
  • Lukning af råhus

 • BR15 – sundt byggeri:
  • Krav til forholdsregler mod indbygning af byggefugt i løbet af byggeprocessen.

Målgruppe
Kurset henvender sig til mestre, sjakbajser, formænd, entrepriseledere og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og sektionerne dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.


Tilmeld dig herunder

Hotel FC Nordsjælland, Farum

 • Dato

  Fra: 29-11-2017 kl. 13.00 til 29-11-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Farum Park 2, 3520 Farum
 • Underviser / mødeansvarlig

  Bent Kofoed
 • Sidste tilmeldingsfrist

  25-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr-medlem af Træsektionen 350,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr-medlem af murersektionen 350,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr-Øvrige medlemmer 1100,00 kr. ekskl. moms.

Hotel OPUS, Horsens

 • Dato

  Fra: 30-11-2017 kl. 13.00 til 30-11-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Egebjergvej 1, 8700 Horsens
 • Underviser / mødeansvarlig

  Bent Kofoed
 • Sidste tilmeldingsfrist

  27-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr-medlem af Træsektionen 350,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr-medlem af murersektionen 350,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr-Øvrige medlemmer 1100,00 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til et arrangement, eller oplever du problemer med tilmelding, kan du kontakte Kursus & Udvikling.

Telefon: 72 16 00 07
Email: kursus@danskbyggeri.dk

Tilmeld nyhedsbrev og vind et gavekort

Vil du have aktuelle kursustilbud og invitationer til relevante arrangementer? 

Så tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev. Samtidig deltager du automatisk i lodtrækningen et supergavekort på 200 kr.


Tilmeld dig her