Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gå hjem-møder & aktuelle tilbud fra sektioner og regioner

Dansk Byggeri afholder en række kurser, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner og regioner, og som har særligt fokus på et eller flere fagområder

Nedenfor kan du se, hvilke kursustilbud din sektion eller region udbyder. Nogle af tilbuddene er afholdt af flere sektioner eller regioner.

Mange af sektionerne yder tilskud til deltagergebyret - det kan du læse mere om under hvert enkelt arrangement. 

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

AB 92, Modul I: Aftale og sikkerhed

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?  Modul 1 er for dig, der gerne vil vide mere om reglerne for aftaleindgåelse, aftalefortolkning og om AB 92's bestemmelser om forsikring og sikkerhedsstillelse.

 • 6/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Sabro

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Ekstra kursus udbudt af Dansk Byggeri Østjylland på grund af stor efterspørgsel

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?
Modul 1 er for dig, der gerne vil vide mere om reglerne for aftaleindgåelse, aftalefortolkning, og om AB 92’s bestemmelser om forsikring og sikkerhedsstillelse.

Indhold
AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På modul 1 får du et overblik over de regler, der knytter sig til aftaleindgåelsen og fortolkning af aftaler, ligesom vi gennemgår retsstillingen ved fejl i tilbud. Vi gennemgår desuden, hvilken forsikringspligt bygherren– og entreprenøren har i AB 92, og hvem der bærer risikoen for byggeriet ved skader under byggeriets udførelse. Endelig får du en gennemgang af AB 92’s bestemmelser om sikkerhedsstillelse og nedskrivning.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.

Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til regionens medlemmer af en lokalforening. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding.

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.


OBS.

Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018, hvorefter kurser baseret på de nye AB-vilkår, vil blive udbudt. Du vil i foråret kunne finde disse kommende kurser på danskbyggeri.dk/jurakurser


AB 92, Modul II: Udførelse og aflevering

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager? Modul 2 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, som gælder for tidsfristforlængelse, aflevering, betaling - samt de regler, der gælder for ændringsarbejde og uforudsete forhold i AB 92.

 • 20/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Sabro

  (Venteliste)

Ekstra kursus udbudt af Dansk Byggeri Østjylland på grund af stor efterspørgsel

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?
Modul 2 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, som gælder for tidsfristforlængelse, aflevering, betaling - samt de regler, der gælder for ændringsarbejde og uforudsete forhold i AB 92. 

Indhold
AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På Modul 2 får du et overblik over AB 92's bestemmelser om entreprenørens og bygherrens ret til ekstra tid og eventuel ekstra betaling - samt de regler, som gælder i tilfælde, hvor entreprenøren ikke har ret til ekstra tid.

Vi gennemgår desuden AB 92's bestemmelser om ændringsarbejder og uforudsete forhold, ligesom vi gennemgår reglerne omkring betaling og afleveringsforretning.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.

Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til regionens medlemmer af en lokalforening. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding.

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.


OBS.

Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018, hvorefter kurser baseret på de nye AB-vilkår, vil blive udbudt. Du vil i foråret kunne finde disse kommende kurser på danskbyggeri.dk/jurakurser


AB 92, Modul III: Mangler og afslutning af en entreprise

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?  Modul 3 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelsansvar, og parternes hæveadgang og AB92’s regler for løsning af tvister.

 • 4/12 2017 kl. 14.00-17.00

  Sabro

  (Venteliste)

Ekstra kursus udbudt af Dansk Byggeri Østjylland på grund af stor efterspørgsel


Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?
Modul 3 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelansvar, og parternes hæveadgang og AB 92's regler for løsning af tvister


Indhold
AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På Modul 3 får du et overblik over AB 92's bestemmelser om entreprenørens mangelansvar. Vi vil blandt andet gennemgå spørgsmål som:

 • Hvornår foreligger der en mangel?
 • Hvordan er entreprenørens afhjælpningspligt?
 • Hvornår ophører entreprenørens mangelansvar?

På modulet får du desuden en gennemgang af, hvornår partnerne er berettiget til at ophæve en entrepriseaftale, og hvilke mulilgheder for tvistløsning der ligger i AB 92.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra hverdagen.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.

Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til regionens medlemmer af en lokalforening. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding.

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.


OBS.

Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018, hvorefter kurser baseret på de nye AB-vilkår, vil blive udbudt. Du vil i foråret kunne finde disse kommende kurser på danskbyggeri.dk/jurakurser


Ansvar og pligter efter arbejdsmiljøloven - herunder påbud og bøder

Få styr på dine forpligtelser i forhold til sikkerheden og arbejdsmiljøet i virksomheden

 • 27/11 2017 kl. 14.30-17.00

  Sabro

Få styr på dine forpligtelser i forhold til sikkerheden og arbejdsmiljøet i virksomheden


Undgå også, at din virksomhed får en bøde for noget, som I har gjort alt for at undgå, men hvor den ansatte har valgt at tilsidesætte arbejdsmiljølovens krav.


Indhold på mødet
På gå hjem-mødet får du en introduktion til, hvordan du som arbejdsgiver er forpligtet til at instruere, føre tilsyn og sikre, at dine folk har den rette uddannelse i forhold til arbejdsmiljøloven. 

 • Et andet mål med mødet er at præsentere, hvilket ansvar bygherre og projekterende har i forhold til arbejdsmiljøloven

 • Du får også input til, hvordan du kan hjælpe dem til at huske deres ansvar


Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.


Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer få 100% tilskud til deltagergebyret:
 • Murersektionens og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med kryds ved tilmelding


Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.

Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50% af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.


Energi, rentabilitet og ansvar

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

 • 6/12 2017 kl. 14.00-17.30

  København S

Hvis du vil være sikker på at kende kravene til ansvar og rentabilitet i forbindelse med energirenoveringsopgaver, så skal du tage på dette kursus.

Indhold
Med udgangspunkt i det eksisterende private boligmarked vil kurset give deltagerne en indføring i BR15’s energikrav i kap. 7.4, så du efter en række praktiske øvelser selv kan foretage en rentabilitetsberegning.

På kurset får du

 • Indsigt og forståelse for ansvarsreglerne i byggeloven og BR15
 • Indblik i de juridiske forpligtelser, der påhviler den professionelle entreprenør i forbindelse med udførelse af entrepriser for forbrugerne
 • Introduktion til entreprenørens ansvar i forbindelse med bygherreleverancer samt betydningen af forældelseslovens regler

Energi mv.

 • Kort gennemgang af gældende energikrav i BR15 kap. 7.4 med tilhørende dimensioner på isoleringen i de enkelte konstruktioner
 • Eksempler på energiløsninger – hvad er, og hvad er ikke rentabelt
 • Gennemgang af samt praktiske øvelser i beregning af rentabilitet efter BR15´s regler

Ansvarsregler

 • Ansvarsreglerne i Byggeloven og BR15 i forhold til energikrav i kap. 7.4.
 • Kort om ansvar generelt overfor forbrugere


Er du mon i samme båd som resten af byggebranchens mindre virksomheder

80% af Dansk Byggeris medlemmer har under 10 ansatte, og vores medlemsundersøgelser viser, at branchens mindre virksomheder peger på fem store udfordringer: administrative byrder, udbud fra kommuner, adgang til kvalificeret arbejdskraft, finansiering og digitalisering.

 • 4/12 2017 kl. 14.30-17.30

  Århus N

 • 5/12 2017 kl. 14.30-17.30

  Farum

80% af Dansk Byggeris medlemmer har under 10 ansatte, og vores medlemsundersøgelser viser, at branchens mindre virksomheder peger på fem store udfordringer: administrative byrder, udbud fra kommuner, adgang til kvalificeret arbejdskraft, finansiering og digitalisering.

Kom og hør, hvordan du kan håndtere disse udfordringer, hvordan du kan bruge os, og hvad du selv kan gøre.

På gå hjem-mødet gennemgår vi medlemsundersøgelsen og sætter ord på, hvordan udfordringerne viser sig i dagligdagen – du er ikke alene. Emnerne behandles i workshop-form, hvor det er vigtigt, at alle deltager med egne erfaringer og deler viden. Dansk Byggeri sætter diskussionen i gang.

Gå hjem-mødet tager udgangspunkt i disse emner:

 • Administrative byrder ...
  er en stor hovedpine for mange virksomheder, og selvom mange byrder er vanskelige helt at undgå, kan systematik og ekstern hjælp ofte være en aflastning. Her fortæller Dansk Byggeri om Virksomhedsforum for enklere regler, og du beretter om, hvor du har de største udfordringer
 • Udbud og aftaler ...
  er svære at håndtere – kom og hør om håndteringen af de typiske faldgruber i udbudsretten (tilbudsloven) og få et par gode fif til at sikre dig aftaleretligt både i opstartsfasen og under udførelsen
 • Kvalificeret arbejdskraft ...
  er en udfordring for både store og mindre virksomheder. Vi ser på, hvor udfordringerne er størst, og hvad man selv kan gøre, når den rette medarbejder ikke banker på af sig selv
 • Finansiering ... 
  er blevet lettere men er stadig en udfordring mange steder – vi diskuterer forholdet til banken og alternative muligheder, samt hvad du selv kan gøre
 • Digitalisering ... 
  fylder meget på dagsordenen i 2017. Vi ser på nogle af de krav og muligheder, som det er svært at komme uden om

Kurset udbydes af flere afdelinger i Dansk Byggeri i forening, så du møder mange af de kompetencer, du som medlem kan trække på til daglig.


Er du træt af at betale bøder til politiet

Og er du afhængig af dit kørekort i forbindelse med dit arbejde? På dette gå hjem-møde gennemgår vi de gængse regler, så de efterfølgende er nemmere at finde hoved og hale på.

 • 24/10 2017 kl. 14.00-17.30

  Farum

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Og er du afhængig af dit kørekort i forbindelse med dit arbejde? På dette gå hjem-møde gennemgår vi de gængse regler, så de efterfølgende er nemmere at finde hoved og hale på.

Ofte får førere af køretøjer bøder eller frakendes deres kørekort pga. misforståelser eller fejlopfattelser af reglerne. "Jeg troede at" eller "jeg har engang hørt" er ofte de historier, vi hører på TEC, når folk skal generhverve deres kørekort. Med dette møde bliver du i stand til ikke at falde i fælderne fremover.

Indhold

 • Køre- og hviletid - kontrolapparat
 • Overlæs - bøder og straf
 • Førerkort - chaufførbevis
 • B, B+, B/E-kørekort - vægtgrænser
 • Vægtfordeling - lastsikring
 • Kørsel med trailer - hastighedsgrænser

Underviseren på gå hjem-mødet underviser til daglig på Transport, CPH TEC

Pris
Deltagergebyret for gå hjem-mødet er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

 • Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Sydjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening i Sydjylland, der deltager i møderne i Odense eller Silkeborg.
 • Uddannelsesfondene for lokalforeninger i Østjylland og Midt- og Vestjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening i de to regioner, der deltager i mødet i Silkeborg.


Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding. Sektionerne og uddannelsesfondene dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.


Håndtering og genanvendelse af byggeaffald

Som entreprenør har du et ansvar for, at bygge- og anlægsaffald ved nedrivning håndteres og evt. genanvendes på lovlig vis. Bliv klog på, hvilke roller og pligter du har, og hvordan du gør.

 • 9/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Farum

Hvordan håndterer du byggeaffald korrekt?

Som entreprenør har du et ansvar for, at bygge- og anlægsaffald ved nedrivning håndteres og evt. genanvendes på lovlig vis. Kurset tager udgangspunkt i vejledningen for entreprenører, som VHGB har udarbejdet, og retter sig primært mod udførende entreprenører og håndværkere, der arbejder med nedrivning, ombygning og renovering af ældre bygninger.

På kurset får viden om:
 • Hvilke roller og pligter du har som entreprenør ved en renovering eller nedrivning
 • Hvordan du læser og gennemskuer en kortlægningsrapport
 • Hvordan du håndterer byggeaffald korrekt, herunder hvis du vil sælge materialer videre

Informationsmøde om databeskyttelse

Få et indblik i de væsentligste regler i forbindelse med behandling af persondata, der gælder fra den 25. maj 2018, når databeskyttelsesforordningen træder i kraft.

 • 14/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Farum

  (Venteliste)

 • 16/11 2017 kl. 14.00-17.00

  København SV

 • 20/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Rønne

  Ledige pladser: 5

 • 22/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Kolding

  (Venteliste)

 • 23/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Aabybro

  (Venteliste)

 • 30/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Ringsted

 • 11/12 2017 kl. 14.00-17.00

  Silkeborg

  (Venteliste)

 • 12/12 2017 kl. 14.00-17.00

  Kolding

 • 16/1 2018 kl. 14.00-17.00

  Thisted

 • 17/1 2018 kl. 14.00-17.00

  Silkeborg


Dansk Byggeri inviterer til medlemsmøde om databeskyttelse, hvor jeres virksomhed kan få et nærmere indblik i de væsentligste regler i forbindelse med behandling af persondata, når databeskyttelsesforordningen gælder fra den 25. maj 2018.

Under mødet vil I få et generelt indblik i de væsentligste regler. Vi vil gå mere i dybden med de forskellige typer af personoplysninger og kravene til behandling, herunder gennemgå hvordan reglerne finder anvendelse på medarbejdere under ansættelsesforholdet (fra ansøgning til fratrædelse). Vi vil også give overblik over de registreredes rettigheder og virksomhedens pligter.

Der tages forbehold for, at der kan forekomme mindre justeringer af programmet.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100% tilskud til deltagergebyret:

 • Murersektionens og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med kryds ved tilmelding

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50% af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.

Miljøfarlige stoffer; PCB, bly og asbest

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.

 • 25/10 2017 kl. 14.00-17.00

  Brøndby

  Ledige pladser: 1

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.

Indhold og forventet udbytte

 • Stofferne er kendte, problematikkerne og reguleringerne mange. Men på trods af de mange regler er der god hjælp at hente diverse steder.
 • Det betyder, at man trygt kan arbejde med stofferne, hvis angivne retningslinjer følges med hensyn til forundersøgelser, registrering, uddannelse, instruktion, arbejdsmetoder og hjælpemidler m.m.
 • Kom og få et overblik på kurset, så du får hjælp til, hvad der skal gøres og hvornår

Målgruppe
Mestre, medarbejdere, byggeledere og andre som er beskæftiget med bortskaffelse af PCB.

Pris og øvrige vilkår
Deltagergebyret for kurset er 750 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 


Orientering om dit medlemskab af Dansk Byggeri

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

 • 7/11 2017 kl. 14.00-17.30

  Vejen

 • 1/3 2018 kl. 14.00-17.00

  Aabybro

 • 26/4 2018 kl. 14.00-17.30

  København K

 • 29/5 2018 kl. 14.00-17.00

  Vejen

Endnu engang velkommen til Dansk Byggeri. Vi er glade for, at du har valgt at være medlem hos os, og vi glæder os til at hjælpe og rådgive dig, når du har brug for det.

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

Arbejdsgiversekretariatet ved alt om overenskomster og ansættelsesretlige forhold, og ofte er det der, vores medlemmer først søger rådgivning. Men som medlem af Dansk Byggeri har du adgang til rådgivning og kurser på mange andre områder. Fx entrepriseret, arbejdsmiljø og byggeteknik.

På mødet giver vi dig et hurtigt indblik i Dansk Byggeris opbygning og dine muligheder for rådgivning. Og vi fortæller dig om de medlemsfordele, du kan benytte dig af som medlem af Dansk Byggeri.

Program
Kort orientering om Dansk Byggeris opbygning:

 • Regioner, sektioner, lokalforeninger
 • Arbejdsgiversekretariatet
 • Erhvervsjuridisk rådgivning
 • Arbejdsmiljø
 • Kursus og Udvikling
 • Region, uddannelse og arbejdsmarkedspolitik
 • Erhvervs- og brancheservice

Kort orientering om Dansk Byggeris hjemmeside, og hvordan du søger oplysninger, som hjælper dig i hverdagen:

 • Medlemsfordele
 • BYG Garanti
 • Tjen på dit medlemskab
 • Rabatordninger og medlemstilbud

Dansk Byggeri er vært ved en sandwich efter mødet.

Målgruppe
Nye medlemmer

Særligt tilbud
Hvis du har akut behov for rådgivning i en specifik sag i forbindelse med din optagelse i Dansk Byggeri, har du mulighed for at få en snak med Dansk Byggeris konsulent efter mødet. Det er nødvendigt, at du kontakter os på forhånd. Send en mail til kursus@danskbyggeri.dk, så vender vi tilbage til dig.

Afbud
Af hensyn til forplejning er det vigtigt, at du melder afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op.


Orienteringsmøde om de væsentligste ændringer i BR2018

Kom og bliv skarp på det nye bygningsreglement og hvor det adskiller sig fra det tidligere.

 • 31/10 2017 kl. 14.00-17.00

  Ringsted

 • 2/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Aabybro

 • 8/11 2017 kl. 14.00-17.00

  København S

 • 13/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Odense NV

 • 21/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Herning

 • 22/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Sabro

 • 23/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Kolding

  (Venteliste)

 • 28/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Rønne

Kom og bliv skarp på det nye bygningsreglement og hvor det adskiller sig fra det tidligere.

Det nye bygningsreglement er netop sendt til Notificering i EU og forventes offentliggjort medio december samt træde i kraft pr. 1. januar 2018.

De tilhørende vejledninger til de 21 nye emneområder, som BR 2018 er bygget op omkring, er endnu under udarbejdelse. Men på dette møde har du mulighed for at være først med opdateret viden om bygningsreglementets nye struktur, enkelte nye krav, den nye måde at udregne rentable energibesparelser på samt høre om, hvordan den fremtidige byggetekniske sagsbehandling kommer til at foregå.

Indhold
På mødet orienteres om de bestemmelser i BR2018, der har betydning for gennemførelse af byggeopgaver. Der lægges særlig vægt på ændringerne i forhold til BR2015, herunder:

 • Bygningsreglementets nye struktur og opbygning
 • Sumarisk gennemgang af de 21 emneområder
 • Det ny grundlag for den byggetekniske sagsbehandling og certificeringsordning, herunder:
 • Konstruktiv styrke og stabilitet
 • Brand

Med fokus på arbejdet i en byggevirksomhed gennemgås især områder i BR2018, der har betydning for såvel nybyggeri, ændret anvendelse, tilbygning, ombygning samt vedligeholdelse og udskiftning.

Målgruppe
Ejere, ledende medarbejdere og andre der beskæftiger sig med det byggetekniske regelsæt og byggeteknik i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder.

Til orientering kan det oplyses, at Dansk Byggeri vil udbyde kurser, som mere detaljeret gennemgår indholdet i Bygningsreglementet 2018, når vejledningerne til BR 2018 foreligger.
Disse kurser forventes at blive afholdt fra februar 2018 og fremefter.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri finansierer de resterende udgifter til undervisning m.m. Følgende medlemmer får 100 % tilskud på deltagergebyret:
 • Murersektionen og Træsektionens medlemmer
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Overenskomst og akkordforhold - Træ

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.

Udbydes af Træsektionen

 • 4/12 2017 kl. 14.00-17.30

  Farum

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.

Indhold
På dette kursus er hovedvægten lagt på at give deltagerne praktisk kendskab til overenskomstens akkordmuligheder.

På kurset vil følgende elementer indgå:

 • Den danske model – hvad er den, og hvilken betydning har den?
 • Gennemgang af Hovedaftalens vigtigste elementer
 • Detaljeret gennemgang af overenskomstens akkordregler – herunder tildelinger, akkordaftaler og akkorderinger
 • Gennemgang af svendeprislistens generelle bestemmelser

I gennemgangen af ovenstående regler vil der blive givet eksempler på reglernes virkning eller mangel på samme, ligesom reglernes tilblivelse og årsag vil blive eksemplificeret ved orientering om de voldgiftkendelser, der ligger til grund.

Efter kurset vil deltagerne have kendskab til akkordarbejde, og det anbefales at du supplerer med forhandlingskurset for at blive skarp på at forhandle akkord.

Målgruppe
Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering og overenskomstforhold.

Pris og betingelser
Deltagergebyr – Medlem af Træsektionen: 0,00 kr.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og Træsektionen dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.


Sådan bliver du klædt på til mødet med Arbejdstilsynet

Vær forberedt på besøg af Arbejdstilsynet. Få viden om, hvad du skal kunne opfylde, og hvordan du skal agere, når tilsynet kommer i din virksomhed eller på byggepladsen

 • 31/10 2017 kl. 14.30-17.00

  Farum

 • 13/11 2017 kl. 14.30-17.00

  Rønne

 • 23/11 2017 kl. 14.30-17.00

  Herning

Vær forberedt på besøg af Arbejdstilsynet. Få viden om, hvad du skal kunne opfylde, og hvordan du skal agere, når tilsynet kommer i din virksomhed eller på byggepladsen


Indhold på kurset
Arbejdstilsynet fører en række forskellige tilsyn i bygge- og anlægsbranchen.

Det drejer sig bl.a. om risikobaserede tilsyn og ulykkesundersøgelser. Der kan både være tale om anmeldte tilsyn og uanmeldte, hvor virksomheden bliver varslet på forhånd.


På gå hjem-mødet får du viden om, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal have besøg af Arbejdstilsynet, herunder APV, arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljø drøftelse.

Få også viden om, hvad du skal gøre, hvis du får påbud.


Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner

Pris og betingelser
Prisen for gå hjem-mødet er 250 kr. ekskl. moms for Dansk Byggeris medlemmer, da Dansk Byggeri yder tilskud til møderne.

Prisen for medlemmer af Træ- og Murersektionerne er møderne gratis.

Yderligere er det gratis for medlemmer af en lokalforening i Region Midt og Vest.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Træbyggeri

Bliv klogere på byggeri med træskelet og træelementer. Både rene trækonstruktioner og udfyldende elementer til bærende betonkonstruktioner gennemgås.

 • 11/1 2018 kl. 14.00-17.00

  Farum

Bliv klogere på byggeri med træskelet og træelementer. Både rene trækonstruktioner og udfyldende elementer til bærende betonkonstruktioner gennemgås. Desuden omtales brug af massivtræ og montering af udvendige træbeklædninger.

 
Indhold
Du vil blive indført i:

 • Konstruktionsprincipper; herunder massivtræselementer (CLT)
 • Husets tæthed – damp- og radonspærrer
 • Isoleringskrav
 • Konstruktionsdetaljer og tolerancer
 • Brandkrav
 • Facadebeklædning
 • Udformning af træskelethuse og træelementer, også bærende betonkonstruktioner

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og sektionerne dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.Udfør et risikofrit vådrum

Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning.  Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer.

 • 7/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Farum

Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning. Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer

Indhold
Med baggrund i den nye udgave af SBi's anvisning 252, Vådrum, orienteres der om:

 • Projektgranskning
 • Kvalitetssikring

Anvisningen gennemgås med fokus på ændringerne i forhold til den tidligere anvisning 200, herunder:

 • Forudsætninger og generelle krav
 • De konstruktive elementer, herunder gulve og vægge
 • Samlinger mellem de enkelte bygningsdele
 • Gennemgang af konkrete detaljer
Baggrunden for anvisningen illustreres under kurset bl.a. ved skader og skadesårsager konstateret i aktuelle vådrum.

Målgruppe
Mestre, indehavere, formænd og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner indenfor fagene murer-, tømrer- og betonarbejde.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og sektionerne dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.


Vinterbyggeri

Når I arbejder ude om vinteren, skal I kende og overholde vinterbekendtgørelsen. Få indsigt i de gældende regler og erfaringer på området.

 • 29/11 2017 kl. 13.00-17.00

  Farum

 • 30/11 2017 kl. 13.00-17.00

  Horsens

Når I arbejder ude om vinteren, skal I kende og overholde vinterbekendtgørelsen. Få indsigt i de gældende regler og erfaringer på området.

Indhold
På kurset gennemgår vi:

 • Vejrlig og faglige konditioner

 • Vinterbekendtgørelsen:
  • Gyldighedsområde
  • Vejrligs- og årstidsbestemte vinterforanstaltninger
  • Entreprenørens og bygherrens forpligtigelser
  • Betalingsforhold

 • Planlægning af vinterbyggeri:
  • Vintermøde
  • Risikovurdering

 • Vejrlig og tidsfristforlængelse:
  • Opgørelse af spilddage

 • Byggepladsbekendtgørelsen – temperaturforhold:
  • Inddækning af stilladser mm.
  • Lukning af råhus

 • BR15 – sundt byggeri:
  • Krav til forholdsregler mod indbygning af byggefugt i løbet af byggeprocessen.

Målgruppe
Kurset henvender sig til mestre, sjakbajser, formænd, entrepriseledere og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og sektionerne dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.